Chuyên gia bảo mật của Google được Facebook thưởng 60.000 USD | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chuyên gia bảo mật của Google được Facebook thưởng 60.000 USD

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Natalie Silvanovich, nhà nghiên cứu bảo mật tại Google Project Zero, đã phát hiện ra lỗ hổng khi người dùng thực hiện cuộc gọi trên ứng dụng Messenger của nền tảng Android.

Continue reading...
 
Top