Chuyển các tập tin giữa máy ảo và máy chủ trong Hyper-V.Thảo luận - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chuyển các tập tin giữa máy ảo và máy chủ trong Hyper-V.Thảo luận

thomastr

Rìu Bạc
Windows 10 bao gồm Hyper-V theo mặc định.
Bạn có thể bật tính năng này từ “Bật hoặc tắt tính năng của Windows”.
Phiên bản mới nhất của Hyper-V không cho phép chuyển các tập tin giữa máy chủ và máy ảo trực tiếp.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách chuyển các tệp giữa máy ảo và máy chủ dễ dàng.
Có ba cách để sao chép hoặc chuyển các tập tin bên trong máy ảo từ máy chủ.
Một là tắt VM, gắn tập tin ổ cứng VHDX vào máy chủ và sao chép các tập tin cần chuyển.

Cách thứ hai là tạo một tập tin ISO và gắn nó vào trong máy ảo.
Mặc dù nó hoạt động nếu bạn có phần mềm tạo ISO theo ý của bạn, nó đòi hỏi thêm nỗ lực.
Chúng ta đang tìm kiếm một cách đơn giản để phục vụ mục đích của chúng ta
Cách thứ ba là kết hợp cả hai, máy chủ và máy ảo, vào cùng một mạng cục bộ. Điều này có thể khá dễ dàng nếu bạn được kết nối với mạng.
Nhưng nếu bạn không kết nối với mạng, nó trở nên ngày càng khó khăn.
Tạo một mạng riêng giữa máy chủ và máy khách

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đưa ra cách tiếp cận thứ ba nhưng với một twist.
Chúng ta sẽ tạo một mạng riêng giữa máy chủ và máy ảo và truyền tệp (hoặc thậm chí chia sẻ các ổ đĩa lưu trữ với máy ảo).
Chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

1- Mở Hyper-V (Chạy -> virtmgmt.msc)
2- Từ menu bên phải, chọn Trình quản lý chuyển đổi ảo.
3- Chọn New Virtual network switch và chọn Internal làm kiểu của nó.
Nhấp vào nút Tạo nút ảo để tạo danh sách chuyển đổi mới.
4- Bây giờ hãy mở cài đặt VM.
Trong Bộ điều hợp mạng, chọn tên của công tắc mà bạn vừa tạo.
5- Tiếp theo, chúng ta phải gán các địa chỉ IP tĩnh cho hai adapter mạng.
Đầu tiên đi vào bên trong máy ảo và gán một địa chỉ IP tĩnh cho bộ điều hợp mạng.
6- Sau này, chúng ta phải làm tương tự cho adapter mạng host của chúng ta.
Đừng lo.
Các cài đặt này sẽ không làm phiền cài đặt mạng hiện tại của bạn.
Nếu bạn vào Control Panel -> Network Connections, bạn sẽ thấy một adapter mạng mới bằng tên của switch mà bạn đã tạo ở bước 3.
7- Gán IP cho bộ điều hợp mạng.
Sau khi hoàn thành các bước này, hệ điều hành máy chủ và khách của bạn sẽ được kết nối với nhau thông qua mạng riêng.
Bạn có thể sử dụng Remote Desktop (Run -> mstsc) để đăng nhập vào máy ảo của mình và thậm chí thay đổi các thiết lập Remote Desktop Connection để hiển thị các ổ đĩa lưu trữ bên trong máy ảo.

Hy vọng rằng điều này sẽ giải quyết vấn đề chia sẻ tệp giữa máy chủ và máy khách vĩnh viễn.
Có các phương pháp khác như cho phép các dịch vụ tích hợp khách và sau đó chuyển các tệp thông qua dòng lệnh PowerShell nhưng tôi không thích các phương thức đó vì chúng khó quản lý hơn nếu tôi có số lượng tệp lớn để chuyển.
Theo bạn thi nên sử dụng phương pháp nào để truyền tệp giữa các máy ảo và máy chủ lưu trữ?
 
Top