Chưa đầy 1 năm, FPT mua ba công ty công nghệ tại Mỹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chưa đầy 1 năm, FPT mua ba công ty công nghệ tại Mỹ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chưa đầy 1 năm, FPT mua ba công ty công nghệ tại Mỹ Ngày 6/11, Tập đoàn FPT công bố thương vụ mua Cardinal Peak – công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghệ có tuổi đời 20 năm tại thị trường Bắc Mỹ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ tại khu vực châu Mỹ.

Xem tiếp...
 


Top