Chỉnh sửa gene để tạo 'siêu khỉ' kháng HIV | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chỉnh sửa gene để tạo 'siêu khỉ' kháng HIV

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một nhóm nhà nghiên cứu ở Đại học Wisconsin-Madison sử dụng kỹ thuật CRISPR để tạo ra những con khỉ mang đột biến hiếm giúp miễn dịch với HIV.

Continue reading...
 
Top