Chim di cư phủ kín vùng đất ngập nước Cam Túc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chim di cư phủ kín vùng đất ngập nước Cam Túc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nỗ lực cải thiện môi trường sinh thái trong những năm gần đây biến Công viên Đất ngập nước Zhangye thành thiên đường cho các loài chim di cư.

Continue reading...
 
Top