Chiến dịch 'ngưng tạo nghiệp' với voi và tê tê | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chiến dịch 'ngưng tạo nghiệp' với voi và tê tê

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tung chiến dịch truyền thông mang màu sắc tâm linh tại Việt Nam, kêu gọi bảo vệ loài voi và tê tê.

Continue reading...
 
Top