chia sẻ một bản .iso windows 7 tích hợp đầy đủ các update và những runtime thường dùng... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

chia sẻ một bản .iso windows 7 tích hợp đầy đủ các update và những runtime thường dùng...

Mizuki

Búa Gỗ Đôi
mình xin mạn phép được chia sẻ với các bạn một bản w7 đã được tích hợp update và kha khá thứ kiểu ai cũng dùng, mong muốn của mình là kiểu cài win -> cài driver -> chiến luôn, không cần phải ngồi lằng nhằng chỉnh và cài đủ thứ nữa...
tích hợp:
+ updatepack7r2 v201210 của bạn simplix (cài hầu hết những update cần thiết): https://blog.simplix.info/updatepack7r2/
+ smartfix v2.3.8 của bạn simplix (tích hợp vào start menu và phần recovery của windows, sửa hầu hết những lỗi thường gặp): https://smartfix.pro/en/
+ visual c++ runtime 2005/08/12/13/15-17-19: https://www.wincert.net/forum/topic/12624-visual-c-redistributable-runtimes
+ directx end user runtime 6/2010: https://www.wincert.net/forum/index.php?/topic/12622-microsoft-directx-end-user-runtimes-june-2010
+ .NET framework 4.8: https://www.wincert.net/forum/topic/11127-microsoft-net-framework-48-for-windows-7/
+ driver usb 3.0 của bạn daniel_k: https://forums.mydigitallife.net/threads/81934
+ Internet Explorer 11
những chỉnh sửa của mình: hiện những file ẩn, file hệ thống; hiện phần mở rộng ở đuôi file

một số lưu ý sau khi cài xong (nên đọc):
+ cài update KB2999226 (x86 | x64), nó khá là quan trọng, mình không hiểu sao mình không tích hợp vào được, sau đó mình khuyên các bạn là tắt hẳn update ngay lập tức, hầu hết những update mà windows báo chưa cài (trừ các gói ngôn ngữ) là update gián điệp, gửi thông tin về cho microsoft, mình dùng tool này của bạn sordum cho chắc ăn: https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-6/
+ cài easyfix 51044 của microsoft, bật hỗ trợ cho TLS 1.1 và 1.2 cho windows 7: https://aka.ms/easyfix51044
+ tải IISCrypto của bạn Nartac về, bật lên, chọn Best Practice ở góc dưới trái, rồi chọn Apply ở góc dưới phải, xong khởi động lại máy (tắt hỗ trợ những giao thức internet lỗi thời (PCT1.0/SSL2.0/SSL3.0/etc) và các hash kém bảo mật (DES/RC2/RC4/etc)): https://www.nartac.com/Products/IISCrypto/

nếu mình không quên gì thì giờ chỉ cần cài driver (mình hay dùng EasyDrv) rồi chiến luôn ^^
một số hình ảnh:
sq9dg2.png
wiotxt.PNG
48397t.PNG

download:
x86: https://drive.google.com/file/d/18mwSfQwE6MgGBv16I5uJ9FtlOHZ6bqm4/view?usp=sharing
x64: https://drive.google.com/file/d/1ocn75709DBaTsTd7f5EsWicMgcSBhNkp/view?usp=sharing
EasyDrv mirror của bạn Lehait: https://drive.google.com/drive/folders/1D7EJWboGXtFGktT9TavmDiQYMCyGkXap

en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332_20.12.10.iso
SHA256: 0387a33edb1ae64cf9bf48db690655a8a3d0af7387e2b3a630ddb5a29c00dff2
BLAKE2sp: 74a09d79204aecc5dd8a96021b81a9700c60df0b788fe1f76696a88952ce6750

en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460_20.12.10.iso
SHA256: e3a5c19b6dfc5577ac0dfdb2ac2f366642879382b5ab10bf4cf3c708494e37a9
BLAKE2sp: 4c81876f2406568a94a9938be70123e9e7e293fba3e3255be5f66556d5b41514
 

Zorik

Rìu Chiến Chấm
Tài khoản bị khóa
How to use this package:
The system must have at least 10 GB of free space on the hard drive and preferably at least 1 GB of free RAM.

For flexible installation of the kit, you can use the following keys and their combinations:
/ Reboot switch for automatic reboot if required.
/ S switch for completely silent installation without windows or messages. Case matters.
Switch / Silent for passive installation - progress is visible, but installation is fully automatic.
Switch / IE11 to install and localize Internet Explorer 11 browser.
The / Temp = switch allows you to specify a temporary working directory. It doesn't have to be empty, but it must exist.
The / NoSpace key allows you to skip checking the free space on the system partition; it is not recommended to use it.
The / SmartFix switch integrates the SmartFix program into the System Restore tool if there is a SmartFix.exe file next to the set.
The / NoUSB switch cancels the integration of USB 3.0 and 3.1 drivers into the system distribution through the Win7USB3 project.
Examples:
You need to automatically install all updates, IE11 and restart your computer: UpdatePack7R2.exe / ie11 / silent / reboot
It is necessary to secretly install all updates to existing products, do not change the IE version, do not restart the computer: UpdatePack7R2.exe / S
The following keys are intended for integrating updates into the distribution:
The / WimFile = switch specifies the location of the wim file, you must specify an absolute path.
The / Index = key indicates the index of the system in the wim file, for each index it is necessary to re-integrate.
The / Index = * key allows you to perform one-by-one integration of updates into all indexes of the wim file.
The / Optimize switch allows you to optimize the size of the wim file after integrating updates.
Notes:
Before specifying the index, it is useful to run the command: Dism / Get-WimInfo /WimFile:C:\install.wim (replace the path with your own).
Examples:
You need to integrate IE11 and all updates into 1 index: UpdatePack7R2.exe / ie11 /WimFile=C:\install.wim / Index = 1
You need to integrate IE11 and all updates into all indexes: UpdatePack7R2.exe / ie11 /WimFile=C:\install.wim / Index = *
You need to integrate only updates to existing products, do not change the IE version: UpdatePack7R2.exe /WimFile=C:\install.wim / Index = 1
 


Top