Chi phí cách ly, khám, chữa bệnh trong thời gian cách ly phòng chống COVID-19

VNZ-NEWS
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.
Cụ thể, về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế, Chính phủ quyết nghị người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
Quy định trên không áp dụng đối với các đoàn ngoại giao cấp cao; các nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, khách mời do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mời.
Cơ quan, tổ chức đón tiếp người nhập cảnh phải thông báo cho Sở Y tế địa phương về danh sách lưu trú và địa chỉ lưu trú để tổ chức theo dõi, giám sát y tế và thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.
Nghị quyết nêu rõ người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn giá trị sử dụng và có phạm vi thanh toán khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam; phải thực hiện cách ly tại khách sạn, resort (không cách ly tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ cở khác được cơ quan có thẩm quyền chọn là nơi cách ly tập trung).
Chi phí phải tự chi trả gồm: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly; chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố (*).
Đối với người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch:

Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí theo (*).

Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung, người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí sau cho cơ sở cách ly: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly tập trung; chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày; các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày (**).

Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại (**).
Còn đối với người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân và con chưa thành niên đi theo trở về nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung:
Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại (*). Riêng chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thì được ngân sách nhà nước chi trả.

Trường hợp cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì được ngân sách nhà nước bảo đảm các chi phí quy định tại (**).

Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch:
Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại (*).

Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung; còn các khoản chi phí sau đây được ngân sách nhà nước bảo đảm: Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung; chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày (***).

Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại (***), bao gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.

Người tham gia công tác phòng, chống dịch phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được áp dụng chế độ theo quy định như đối với người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân và con chưa thành niên đi theo trở về nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

Trong thời gian cách ly y tế tập trung, người bị cách ly mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì việc chi trả chi phí khám, điều trị như sau: Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến. Đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có) thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
Còn người không có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
146478779_825399218016356_2588525582230940251_o.jpg_nc_cat103ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohcd2qcgz4SVZMAX86JhU5_nc_htscontent.fhan2-6.jpg


147027651_825399288016349_8514759320557082409_o.jpg_nc_cat102ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohcsijOJ9n7_gkAX-GpFAL_nc_htscontent.fhan2-1.jpg


147264986_825399458016332_7445866594291277800_o.jpg_nc_cat106ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohcTftfJ_-Sl6cAX_ljnA4_nc_htscontent.fhan2-1.jpg


147484350_825399374683007_6021425606342189605_o.jpg_nc_cat108ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohcOfaKPhlTptwAX-XJUHl_nc_htscontent.fhan2-3.jpg


149173406_825399311349680_8948300430947906257_o.jpg_nc_cat107ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohcsm8SFN6WLiQAX9n4KXl_nc_htscontent.fhan2-5.jpg


145803299_825399238016354_7842931418451610207_o.jpg_nc_cat108ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohcGRoatIEON2IAX8KaR4I_nc_htscontent.fhan2-3.jpg


146507942_825399264683018_2911196242332070579_o.jpg_nc_cat109ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohcMSNYm6neymcAX_YHnim_nc_htscontent.fhan2-5.jpg


148181361_825399338016344_2744645430525559135_o.jpg_nc_cat101ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohcYNq__SFYpX8AX-7VJle_nc_htscontent.fhan2-1.jpg


146997501_825399404683004_9100082822275502943_o.jpg_nc_cat109ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohcJHtIyuzHglcAX_cSzKY_nc_htscontent.fhan2-5.jpg


147546135_825399428016335_8451420189566323965_o.jpg_nc_cat109ccb3_nc_sid0debeb_nc_ohc9AIg6sY_BnQAX8-6HzL_nc_htscontent.fhan2-5.jpg

Theo chinhphu.vn
 
Trả lời

zion78

Gà con
Bị đi cách ly , bỏ hết việc làm, việc nhà vậy mà lại phải mất tiền 80k/1 ngày. Chính phủ giờ bạc bẽo vậy. Đến nản.
 

Clubxiangqi

Búa Gỗ
Chắc cạn quỹ....mọi người chịu khó thôi.mong sớm có vacxin lúc đó mới yên tâm dc 1 phần
 

tttgiang_dsx

Búa Gỗ
Bị đi cách ly , bỏ hết việc làm, việc nhà vậy mà lại phải mất tiền 80k/1 ngày. Chính phủ giờ bạc bẽo vậy. Đến nản.
Nên cần phải thực hiện đúng những hướng dẫn chỉ dẫn của chính phủ , cố gắng giảm thiểu khả năng lây bệnh.
 

lqthanh85bl

Rìu Sắt Đôi
cái này rõ ràng không hợp lý, những ai bị nhiễm không do bản thân gây ra thì phải được miễn 100% tiền khám chữa bệnh thì mới đúng, nhà nước cứ làm như họ cố tình để bị nhiễm vậy
 

daitruong

Gà con
Tiền ăn với tiền chi phí sinh hoạt khoảng 120k/1 người/1 ngày, mà cách ly 21 ngày thì khoảng 2 triệu 520k/1 người. Nhà có 3 người thì tổng số tiền lên tới 7 triệu 560k. Cho nên ra đường đeo khẩu trang, tránh tụ tập. Tốt nhất tránh ra đường nếu như việc đó không quan trọng.