CheckMail v5.23.3 Full - Quản lý Email hiệu quả | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

CheckMail v5.23.3 Full - Quản lý Email hiệu quả

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
CheckMail là phần mềm quản lý Email POP3 mạnh mẽ giúp thông báo cho bạn khi bạn nhận được email mới. Ứng dụng cho phép bạn kiểm tra tất cả các tài khoản email của mình để xem tin nhắn mới và xem trước hoặc xóa chúng trước khi tải chúng xuống máy tính của bạn.

test-CheckMail.jpg

CheckMail cho phép bạn xóa các email không mong muốn hoặc quá cỡ trực tiếp từ máy chủ mà không phải tải xuống. CheckMail cũng có một số công cụ tiện dụng, chẳng hạn như khả năng soạn và gửi email mới, và trả lời hoặc chuyển tiếp email hiện có trực tiếp.

Các tính năng của DeskSoft CheckMail
 • Hỗ trợ tài khoản email POP3 không giới hạn.
 • Hỗ trợ SSL (ví dụ: đối với Gmail và các máy chủ hỗ trợ SSL khác).
 • Hỗ trợ trả lời, chuyển tiếp và gửi email mới.
 • Có thể hoạt động như một máy chủ POP3.
 • Có thể hoạt động như một máy chủ SMTP.
 • Có thể được sử dụng như một máy chủ thư hoàn chỉnh cho các tài khoản địa phương và từ xa.
 • Thông báo tùy chỉnh cho các email / tài khoản / nhóm / khác nhau.
 • Lọc thư rác.
 • Tùy chỉnh.
 • Hỗ trợ Windows 10.
Ứng dụng hỗ trợ nhiều tài khoản email, thông báo tùy chỉnh, sắp xếp và lọc và hơn thế nữa. CheckMail rất hữu ích để kiểm tra trước thư cho các tệp đính kèm nguy hiểm và các tập lệnh không mong muốn, v.v. CheckMail có thể hoạt động như một máy chủ bằng cách thu thập và gửi email cho nhiều người dùng và nó có thể kiểm tra email mới theo định kỳ.

Download CheckMail v5.23.3 Full - Quản lý Email hiệu quả

For more infomation to download , Please contact @phj4nhpr09xx

Cách tải:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 
Sửa lần cuối:

lytieu001

Gà con
Có hỗ trợ domain quốc tế ko ta, đỡ phải fake ip
 

Swist

Búa Gỗ Đôi
VIP User
Link die ạ
CheckMail là phần mềm quản lý Email POP3 mạnh mẽ giúp thông báo cho bạn khi bạn nhận được email mới. Ứng dụng cho phép bạn kiểm tra tất cả các tài khoản email của mình để xem tin nhắn mới và xem trước hoặc xóa chúng trước khi tải chúng xuống máy tính của bạn.

test-CheckMail.jpg

CheckMail cho phép bạn xóa các email không mong muốn hoặc quá cỡ trực tiếp từ máy chủ mà không phải tải xuống. CheckMail cũng có một số công cụ tiện dụng, chẳng hạn như khả năng soạn và gửi email mới, và trả lời hoặc chuyển tiếp email hiện có trực tiếp.

Các tính năng của DeskSoft CheckMail
 • Hỗ trợ tài khoản email POP3 không giới hạn.
 • Hỗ trợ SSL (ví dụ: đối với Gmail và các máy chủ hỗ trợ SSL khác).
 • Hỗ trợ trả lời, chuyển tiếp và gửi email mới.
 • Có thể hoạt động như một máy chủ POP3.
 • Có thể hoạt động như một máy chủ SMTP.
 • Có thể được sử dụng như một máy chủ thư hoàn chỉnh cho các tài khoản địa phương và từ xa.
 • Thông báo tùy chỉnh cho các email / tài khoản / nhóm / khác nhau.
 • Lọc thư rác.
 • Tùy chỉnh.
 • Hỗ trợ Windows 10.
Ứng dụng hỗ trợ nhiều tài khoản email, thông báo tùy chỉnh, sắp xếp và lọc và hơn thế nữa. CheckMail rất hữu ích để kiểm tra trước thư cho các tệp đính kèm nguy hiểm và các tập lệnh không mong muốn, v.v. CheckMail có thể hoạt động như một máy chủ bằng cách thu thập và gửi email cho nhiều người dùng và nó có thể kiểm tra email mới theo định kỳ.

Download CheckMail v5.21.5 Full - Quản lý Email hiệu quả

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
Link die ạ
 


Top