Cần Bán - ChatGPT, YouTube Premium, Office 365 & OneDrive 1 TB, Spotify Premium, Studocu Premium | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cần Bán ChatGPT, YouTube Premium, Office 365 & OneDrive 1 TB, Spotify Premium, Studocu Premium

giatrung2012

Gà con
1. ChatGPT thường (3.5): 25k/acc
2. YouTube Premium: 25k/tháng
3. Office 365 & OneDrive 1 TB: 15k/tháng
4. Spotify Premium: 20k/tháng
5. Studocu Premium: 15k/tháng

🌟 1: Acc chính chủ
🌟 2, 3, 4: Add acc chính chủ vào gói family
🌟 5: Acc cấp sẵn
🌟 Thanh toán theo tháng hoặc theo năm
🌟 Bảo hành trong thời gian sử dụng

Liên hệ:
 
Sửa lần cuối:

giatrung2012

Gà con
Up
 

Santoso

Keep Calm and Carry On
Thành viên BQT
3- Nghiêm cấm post bài uptop ko có nội dung ví như "uuuuuuuuuuuuuuuup , đại loại tương ứng như vậy, gọi là từ vô nghĩa (SPAM)", nếu cần thiết uptop mà lười gõ thì tối thiểu comment để uptop phải có nội dung bắt buộc như sau "tôi được up topic"

Bạn cần đọc lại Quy định Về Bài Viết Trong Diễn Đàn
 


Top