'Chân dung' 4 mẫu iPhone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

'Chân dung' 4 mẫu iPhone 12

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
iPhone 12 ra mắt 0h ngày 14/10 (giờ Hà Nội), được dự đoán có 4 phiên bản, tăng kích thước màn hình, đổi thiết kế khung viền và thêm màu mới.

Continue reading...
 


Top