Chăn 800 năm kết từ 11.500 chiếc lông gà tây | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chăn 800 năm kết từ 11.500 chiếc lông gà tây

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các cư dân cổ đại ở vùng tây nam nước Mỹ sử dụng khoảng 11.500 chiếc lông gà tây để làm chăn, theo nghiên cứu hôm 25/11 trên tạp chí Archaeological Science: Reports.

Continue reading...
 
Top