CEO Facebook, Twitter sẽ điều trần ngày 17/11 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

CEO Facebook, Twitter sẽ điều trần ngày 17/11

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Giám đốc điều hành của Facebook, Twitter sẽ bị điều trần trước quốc hội Mỹ vào ngày 17/11 vì chặn thông tin liên quan đến con trai của Joe Biden.

Continue reading...
 


Top