CEO Facebook, Twitter, Google điều trần về kiểm duyệt nội dung | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

CEO Facebook, Twitter, Google điều trần về kiểm duyệt nội dung

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phiên điều trần diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Uỷ ban Thương mại Thượng viện Roger Wicker về vai trò của Facebook, Twitter, Google trong kiểm duyệt nội dung.

Continue reading...
 


Top