CEO Facebook, Google và Twitter điều trần tối nay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

CEO Facebook, Google và Twitter điều trần tối nay

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Jack Dorsey sẽ trả lời các câu hỏi về Luật Internet trước Ủy ban Thương mại Thượng viện Mỹ tối nay (giờ Hà Nội).

Continue reading...
 


Top