Cầu vượt 5 triệu USD cho động vật hoang dã | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cầu vượt 5 triệu USD cho động vật hoang dã

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hai năm sau khi hoàn thiện, cầu vượt trên đường Interstate 80 trở thành lối đi an toàn cho nhiều sinh vật như nai sừng tấm, nhím, gấu.

Continue reading...
 

dosonpk

Rìu Sắt
Ở ngoài kia nhìn họ văn minh thiệt. Ở nước mình thấy con nào là bắt thịt con đấy.
 
Top