Câu thơ bình thường thành câu thơ phổ biến | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Câu thơ bình thường thành câu thơ phổ biến

malemkhoang

Rìu Vàng Đôi
Câu thơ gốc:
Thanh xuân như một ly trà.
Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân.

Những điều cần biết về câu thơ này, mọi người dễ dàng tìm thấy trên Internet.
Tại đây mọi ngươi hãy phát huy trí tưởng... bở của mình để tạo ra những câu thơ mới dựa trên hai câu thơ này.
Chẳng hạn như:​

Thanh xuân như một ly trà.
Uống vào, khó ngủ, thế là lắm con...

Thanh xuân như một bình trà.
Châm ba thùng nước, tàn trà... nước trong...
(còn nước mà thôi)

Thanh xuân như một ly trà.
Đẻ hai, ba đứa, xuân tàn, hết thanh.

Thanh xuân như một ly trà.
Đẻ hai, ba đứa, trà tàn, xuân tan.

Thanh xuân như một ly trà.

Em chuyên rượu thịt nên trà phần sư.

Đừng quên là bạn phải tự nghĩ ra đó nhé!
 


Top