Cầu lửa xuất hiện trong mưa bão và động đất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cầu lửa xuất hiện trong mưa bão và động đất

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mảnh thiên thạch bốc cháy trong khí quyển tạo thành vệt đuôi kéo dài thắp sáng bầu trời Mexico khi bão Delta và động đất ập tới cùng lúc.

Continue reading...
 


Top