Hỏi/ Thắc mắc - Cấu hình gửi Email thông báo trên VestaCP - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Cấu hình gửi Email thông báo trên VestaCP

tampm

Búa Gỗ
Hi Mọi người,

Em đang vướn một vấn đề, cho em hỏi ngu cái. Em đang sử dụng VPS Google và cài VestaCP. Làm thế nào để mình có thể gửi email thông tin tài khoản,.. đến client của VestaCP ạ. Em có cài đặt Exim rồi ạ. Bác nào chỉ điểm giúp em với ạ

{EMO_038}{EMO_038} {EMO_038}
 
Top