Cấp tài khoản OneDriver 4 TB miễn phí cùng bản quyền Office 365 A1 dành cho học sinh, giảng viên: miễn phí, chính chủ, trọn đời | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cấp tài khoản OneDriver 4 TB miễn phí cùng bản quyền Office 365 A1 dành cho học sinh, giảng viên: miễn phí, chính chủ, trọn đời

Ly Xuan Thanh

Rìu Sắt Đôi
->Thông báo: Do không có thời gian để cấp và hướng dẫn cho các bạn tôi xin dừng cung cấp tài khoản miễn phí nhé!
Bạn nào có nhu cầu trả phí sử dụng thì liên hệ với mình giá chỉ bằng ly caffe: https://www.facebook.com/Lyxuanthanh Zalo/SĐT: 076.307.1895
 
Sửa lần cuối:

Ly Xuan Thanh

Rìu Sắt Đôi
đã thấy email. giờ mình sử dụng tài khoản nào để đăng nhập one
Tên đăng nhập có trong mail mà? [email protected] đó bạn
 


Top