Cánh tay robot của đại úy Mỹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cánh tay robot của đại úy Mỹ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ


Công ty Brain Robotics đã tạo ra cánh tay robot, được điều khiển bởi các tín hiệu từ não, giúp người dùng thực hiện các hoạt động hàng ngày.Theo Zing/Inside Edition

Mức độ tinh vi robot thông minh nổi tiếng của Boston Dynamics

Mức độ tinh vi robot thông minh nổi tiếng của Boston Dynamics


Được trang bị những kỹ năng chuyên nghiệp như nhào lộn, robot học nhanh hoạt động với năng suất cực lớn hay có thể nhảy vô cùng uyển chuyển, robot của công ty Boston Dynamics thực sự là những kỳ quan của công nghệ hiện đại.

Continue reading...
 
Top