Cảnh quay hiếm về cá nhám mèo đuôi ngắn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cảnh quay hiếm về cá nhám mèo đuôi ngắn

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà nghiên cứu từ Viện Đại dương Schmidt bắt gặp một trong những loài cá mập hiếm nhất thế giới trong chuyến thám hiểm vùng biển xung quanh Australia.

Continue reading...
 


Top