Cảnh báo lừa đảo tiền ảo mới nhất hiện nay trên mạng 2024 !!! | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Cảnh báo lừa đảo tiền ảo mới nhất hiện nay trên mạng 2024 !!!

dongnhan333

Búa Gỗ Đôi
Lừa đảo tiền ảo nhưng có bằng chứng thì vẫn bị bế như thường nhé

Nhắc lại anh em giao dịch P2P thì nên lựa các thương nhân uy tính trên 99% mà giao dịch, khi giao dịch nhớ kiểm tra kỹ tiền vào tài khoản mình thì mới xác nhận nhé.

photo_2024-07-04_11-39-35.jpg
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Tội nghiệp mấy thắng. Theo thầy đi tu thì đã thoát phải đi tù rồi không. Đi tu với thầy còn được làm tiến sĩ nữa kìa...​
 

Long Sao


Junior Moderator
Tội nghiệp mấy thắng. Theo thầy đi tu thì đã thoát phải đi tù rồi không. Đi tu với thầy còn được làm tiến sĩ nữa kìa...​
Bác nói vui nhưng mà cũng chuẩn phết chưa kể đi tu với các thầy xe nhà và đủ thứ không tốn tiền luôn ý chứ? haha
 


Top