Cảnh báo lừa đảo giả mạo MOMO | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cảnh báo lừa đảo giả mạo MOMO

tinnguyen_cvqt

Búa Gỗ Đôi
CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MOMO
Cái này không mới nhưng vừa đợt dịch vừa qua dữ liệu khai thác trên mạng Internet rất lớn nên mình tạo post hy vọng đến được người cần đọc
Không cung cấp tài khoản, mã OTP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
Cách thức:
Thu thập dữ liệu => gửi tin nhắn hoặc email cho đối tượng tiềm năng => thu nhập tài khoản đăng nhập Momo hoặc ngân hàng => yêu cầu gửi OTP cho nhóm lừa đảo
Có thông tin đủ hết rồi thì chuyện gì tới sẽ tới
Thông tin thêm:
Domain mua tại Namecheap sử dụng chế độ ẩn giấu thông tin
Website mobile sử dụng công cụ tạo web của Ladipage (Xem F12)

243286971_10217835246946705_594454981805083421_n.jpg_nc_cat107ccb1-5_nc_sidb9115d_nc_ohcAP5DUhV3_YMAX9SeCtC_nc_htscontent.fhan14-1.jpg

Trang web giả mạo domain MOMO , giả mạo hỗ trợ dịch COVID

242715543_10217835247266713_6168864963890856773_n.jpg_nc_cat104ccb1-5_nc_sidb9115d_nc_ohc_jmnbvuyk20AX9ln2qI_nc_ocAQlGbgIVjskbQlSPSK-3tjhwUwL4OLsaIPmlmO099b1bNft78lSXsJpEo5uJnkl9JTeRskVhcUQi6vh5GXQqJo.jpg

243290246_10217835247826727_1724588500165777812_n.jpg_nc_cat109ccb1-5_nc_sidb9115d_nc_ohcz3wtxPo99JgAX_hcwGW_nc_htscontent.fhan14-2.jpg

242542546_10217835248386741_1846179109054767190_n.jpg_nc_cat105ccb1-5_nc_sidb9115d_nc_ohcbkxAvnJUaTUAX9rUUzd_nc_htscontent.fhan14-1.jpg

242808562_10217835248106734_6424184133199061849_n.jpg_nc_cat111ccb1-5_nc_sidb9115d_nc_ohcOiVGzw37BtkAX9MARhZ_nc_htscontent.fhan14-2.jpg

242325494_10217835572754850_1060118812381281432_n.jpg_nc_cat104ccb1-5_nc_siddbeb18_nc_ohceqI36CBCwVMAX_C-Jnw_nc_htscontent.fhan14-1.jpg

Tên miền mới được tạo

Đã ra đi sau khi bị report


Nguồn Trần Trung Trực J2team
 
Top