Cần mô hình sandbox cho chuyển đổi số ở Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cần mô hình sandbox cho chuyển đổi số ở Việt Nam

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
TS Trần Du Lịch cho rằng, kinh tế số và đổi mới sáng tạo phải được tự do phát triển trước, rồi các cơ chế chính sách thay đổi theo sau.

Continue reading...
 
Top