Hỏi/ Thắc mắc - Cần giúp đỡ mở File excel quên password? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cần giúp đỡ mở File excel quên password?

DatVl

Búa Đá
Mình có một file excel mà quên mất Password rồi, nên mọi người có cách nào để mở khoá không ạ ?

Nếu mọi người có thể giúp em thì link em để bên phía dưới đây:
Link google drive file excel

Xin Cám Ơn!
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Tuy gần như là không thể khôi phục nhưng bạn có thể tìm các phần mềm khôi phục password của file office, được đến đâu hay đến đó, còn nước còn tát thôi bạn ạ, chứ gần như tỷ lệ thành công gần như bằng không :D
 

DatVl

Búa Đá
Tuy gần như là không thể khôi phục nhưng bạn có thể tìm các phần mềm khôi phục password của file office, được đến đâu hay đến đó, còn nước còn tát thôi bạn ạ, chứ gần như tỷ lệ thành công gần như bằng không :D
Chắc phải từ bỏ quá, file dữ liệu hơi nhiều nhưng đành chịu vậy :(
 

baongoc

Rìu Sắt
Tài khoản bị khóa
Từ office 2013 trở lên thì việc quên pass là hết sức khó khăn để lấy lại. Có thể bạn phải mất phí vì tôi nhớ không chính xác lắm phần mềm phá pass từ office 2013 trở lên ở trên mạng có dịch vụ phá (online) Mình chuyển file lên cho nó kèm kinh phí trả trước, nó phá xong chuyển lại cho mình khi đã nhận đủ kinh phí.
 


Top