Cảm biến trên xe Tesla phát hiện con người trong nghĩa địa. - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cảm biến trên xe Tesla phát hiện con người trong nghĩa địa.

pepePE

Rìu Chiến Chấm


Khi đang đỗ xe trong nghĩa địa, cảm biến của Hệ thống tránh va chạm xe Tesla phát hiện sự hiện diện của người đi bộ. Tuy nhiên, dù có nhìn xung quanh cũng không thấy người trong nghĩa địa, trên màn hình hiện ra màn hình chỉ người đi bộ rồi biến mất. Ngay cả khi nó trục trặc, địa điểm và tình huống quá tốt, và bên ngoài sáng sủa nhưng hơi đáng sợ.


Văn bản được dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Việt với Google Dịch
Tôi cảm thấy sự bất tiện của những từ bị dịch sai

xem phần còn lại của bài viết
 
Top