Cảm biến sinh học phát hiện virus trong hàu biển - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cảm biến sinh học phát hiện virus trong hàu biển

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cảm biến phát hiện virus chính xác 99%, được TS Nguyễn Phan Thắng và cộng sự đang phát triển thành thiết bị cầm tay, sớm đưa ra thị trường.

Continue reading...
 
Top