Cảm biến CO2 của Infineon cải thiện không khí trong nhà | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cảm biến CO2 của Infineon cải thiện không khí trong nhà

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cảm biến XensivTM PAS CO2 được Infineon phát triển trên công nghệ quang phổ quang âm PAS, có thể nâng cao chất lượng không khí trong không gian kín.

Continue reading...
 
Top