Hướng Dẫn Game - Cài võ lâm 2 theo chuẩn VMnet8 dễ hơn bridge và set quyền admin | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng Dẫn Game Cài võ lâm 2 theo chuẩn VMnet8 dễ hơn bridge và set quyền admin

lqthanh85bl

Rìu Vàng
Chào mọi người nay mình xin hướng dẫn lại cách cài võ lâm 2 nhưng theo cách khác dễ hơn, ít dài dòng hơn và set quyền admin Ram yêu cầu 8G trở lên, CPU yêu cầu thế hệ 4 G4400 trở lên là tốt nhất
Đầu tiên cần cài VMware 15 full key theo link sau:

Cách cài vmware thì các bạn vui lòng search google dùm vì mình cài rồi rất dễ cứ next next là được rồi nhập key thôi.
Sau khi cài VMware thì ta bắt đầu tải các thứ cần thiết để chạy server tải cả 3 file:Sau khi tải xong giải nén hết ra rồi bắt đầu cài đặt theo các bước dưới đây.
Bước 1: mở Vmware lên bằng cách nhấp đúp chuột trái vào nó trên màn hình máy tính
buoc1.jpg


Bước 2: nhấn vào file/Open để tìm đến file server mở nó lên
buoc2.jpg


Bước 3: chọn file bản sao của ...JX2 rồi nhấn Open
buoc3.jpg


Bước 4: Nhấn vào network adapter
buoc4.jpg


Bước 5: chọn custom
buoc5.jpg


Bước 6: chọn Vmnet8
buoc6.jpg


Bước 7: Chọn OK
buoc7.jpg


Bước 8: chọn Edit
buoc8.jpg


Bước 9: Chọn Virtual network
buoc9.jpg


Bước 10: chọn VMnet8
buoc10.jpg


Bước 11: Chỉnh SubnetIP phía dưới thành 192.168.0.0
buoc11.jpg


Bước 12: nhấn OK để lưu
buoc12.jpg


Bước 13: Nhấn Power on để mở server linux lên
buoc13.jpg


Bước 14: chọn I moved It
buoc14.jpg


Bước 15: bấm vào not listed
buoc16.jpg


Bước 16: nhập root tại Username nhấn next
buoc17.jpg


Bước 17: nhập thuongeopi tại password nhấn sign in
buoc18.jpg


Bước 18: giao diện server linux
buoc19.jpg


Bước 19: nhấn đúp chuột trái vào Home
buoc20.jpg


Bước 20: nhấn vào other Location
buoc21.jpg


Bước 21: nhấp đúp chuột vào computer
buoc22.jpg


Bước 22: nhấp đúp chuột vào Home
buoc23.jpg


Bước 23: nhấn chuột vào hình kính lúp như mũi tên chỉ
buoc24.jpg


Bước 24: nhập vào khung tìm kiếm chữ cheat
buoc25.jpg


Bước 25: nhấp đúp chuột trái vào thư mục cheat
buoc26.jpg


Bước 26: nhấp đúp vào list_gm
buoc27.jpg


Bước 27: chỉnh sửa tài khoản admin theo mong muốn trong dấu " " nhớ nhé sai là hư file, xong bấm Save và bấm nút đỏ
buoc28.jpg


Bước 28: bấm nút đỏ tại thư mục cheat để đóng thư mục cheat
buoc29.jpg


Bước 29: Tắt máy ảo để lưu thiết lập tránh lỗi, bằng cách nhấn vào nút nguồn ở góc phải bên trên, nhấn nhấn vào nút power như mũi tên
buoc30.jpg


Bước 30: nhấn power off
buoc31.jpg


Bước 31: mở lại máy ảo như cách mở đã hướng dẫn trên kia
buoc13.jpg

buoc16.jpg

buoc17.jpg

buoc18.jpg

buoc19.jpg


Bước 32: Để im máy ảo đó, vào máy thật máy tính của mình, vào web gõ: 192.168.0.17 rồi bấm enter
buoc32.jpg


Bước 33: nhập tài khoản admin lúc chỉnh sửa trong list_gm pass 123456 rồi nhấn đăng ký
buoc33.jpg


Bước 34: giao diện đăng ký thành công

buoc34.jpg


Bước 35: trở lại máy ảo nhấp đúp vào thư mục pay
chinhjx238.jpg


Bước 36: ta kéo chuột xuống dưới nhé
chinhjx239.jpg


Bước 37: nhấp đúp vào vzopaysys phía dưới
chinhjx240.jpg


Bước 38: nhấn vào shown detail nếu có
chinhjx241.jpg


Bước 39: nhấn vào close
chinhjx242.jpg


Bước 40: thu paysys xuống bằng cách nhấn nút vàng nhớ nút vàng nhé như mũi tên, rồi tắt luôn thư mục pay
chinhjx2420.jpg


Bước 41: chạy server làm như các hình sau
chinhjx2421.jpgchinhjx243.jpg


chinhjx244.jpg

chinhjx245.jpg

chinhjx246.jpg

chinhjx247.jpg

chinhjx248.jpg

chinhjx249.jpg

chinhjx250.jpg

Sau khi chạy xong server được hình như trên
Xong rồi vào thư mục jx2pk.com chạy so2game.exe để vào game, sau khi mở so2game ta nhập tài khoản admin đã đăng ký rồi login vào chơi thao tác trong hành trang gmitem
chinhjx252.jpg

các lệnh gm nằm trong file Lenh GM: ta copy và dán vào khung chát, tần số GM nhé
Tắt server:
chinhjx253.jpg

chinhjx254.jpg

Sau đó ta shutdown máy ảo
buoc30.jpg


Vậy là Xong hướng dẫn Theo cách cài Vmnet8 và set quyền admin đế lấy thẻ gm
 
Sửa lần cuối:
cho em hỏi tài khoản truy cập vào http://192.168.0.17/admin/index.php là gì ạ ?
 

lqthanh85bl

Rìu Vàng
bác ơi
nó báoĐang bị bảo trì máy chủ
Thứ nhất làm sai không làm y như hình hướng dẫn, thứ 2 Ram không đủ: do máy cài quá nhiều chương trình chiếm hết RAM, lúc chạy server RAM phải còn trống 7G RAM
 
Chào anh!
Lỗi này phải sửa như thế nào ạ?
"Liên kết máy chủ thất bại, xin kiểm tra lại đường truyền"
Cảm ơn anh!
 
Sửa lần cuối:

july182012

Gà con
Chào mọi người nay mình xin hướng dẫn lại cách cài võ lâm 2 nhưng theo cách khác dễ hơn, ít dài dòng hơn và set quyền admin Ram yêu cầu 8G trở lên, CPU yêu cầu thế hệ 4 G4400 trở lên là tốt nhất
Đầu tiên cần cài VMware 15 full key theo link sau:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cách cài vmware thì các bạn vui lòng search google dùm vì mình cài rồi rất dễ cứ next next là được rồi nhập key thôi.
Sau khi cài VMware thì ta bắt đầu tải các thứ cần thiết để chạy server tải cả 3 file:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Sau khi tải xong giải nén hết ra rồi bắt đầu cài đặt theo các bước dưới đây.
Bước 1: mở Vmware lên bằng cách nhấp đúp chuột trái vào nó trên màn hình máy tính
buoc1.jpg


Bước 2: nhấn vào file/Open để tìm đến file server mở nó lên
buoc2.jpg


Bước 3: chọn file bản sao của ...JX2 rồi nhấn Open
buoc3.jpg


Bước 4: Nhấn vào network adapter
buoc4.jpg


Bước 5: chọn custom
buoc5.jpg


Bước 6: chọn Vmnet8
buoc6.jpg


Bước 7: Chọn OK
buoc7.jpg


Bước 8: chọn Edit
buoc8.jpg


Bước 9: Chọn Virtual network
buoc9.jpg


Bước 10: chọn VMnet8
buoc10.jpg


Bước 11: Chỉnh SubnetIP phía dưới thành 192.168.0.0
buoc11.jpg


Bước 12: nhấn OK để lưu
buoc12.jpg


Bước 13: Nhấn Power on để mở server linux lên
buoc13.jpg


Bước 14: chọn I moved It
buoc14.jpg


Bước 15: bấm vào not listed
buoc16.jpg


Bước 16: nhập root tại Username nhấn next
buoc17.jpg


Bước 17: nhập thuongeopi tại password nhấn sign in
buoc18.jpg


Bước 18: giao diện server linux
buoc19.jpg


Bước 19: nhấn đúp chuột trái vào Home
buoc20.jpg


Bước 20: nhấn vào other Location
buoc21.jpg


Bước 21: nhấp đúp chuột vào computer
buoc22.jpg


Bước 22: nhấp đúp chuột vào Home
buoc23.jpg


Bước 23: nhấn chuột vào hình kính lúp như mũi tên chỉ
buoc24.jpg


Bước 24: nhập vào khung tìm kiếm chữ cheat
buoc25.jpg


Bước 25: nhấp đúp chuột trái vào thư mục cheat
buoc26.jpg


Bước 26: nhấp đúp vào list_gm
buoc27.jpg


Bước 27: chỉnh sửa tài khoản admin theo mong muốn trong dấu " " nhớ nhé sai là hư file, xong bấm Save và bấm nút đỏ
buoc28.jpg


Bước 28: bấm nút đỏ tại thư mục cheat để đóng thư mục cheat
buoc29.jpg


Bước 29: Tắt máy ảo để lưu thiết lập tránh lỗi, bằng cách nhấn vào nút nguồn ở góc phải bên trên, nhấn nhấn vào nút power như mũi tên
buoc30.jpg


Bước 30: nhấn power off
buoc31.jpg


Bước 31: mở lại máy ảo như cách mở đã hướng dẫn trên kia
buoc13.jpg

buoc16.jpg

buoc17.jpg

buoc18.jpg

buoc19.jpg


Bước 32: Để im máy ảo đó, vào máy thật máy tính của mình, vào web gõ: 192.168.0.17 rồi bấm enter
buoc32.jpg


Bước 33: nhập tài khoản admin lúc chỉnh sửa trong list_gm pass 123456 rồi nhấn đăng ký
buoc33.jpg


Bước 34: giao diện đăng ký thành công

buoc34.jpg


Bước 35: trở lại máy ảo nhấp đúp vào thư mục pay
chinhjx238.jpg


Bước 36: ta kéo chuột xuống dưới nhé
chinhjx239.jpg


Bước 37: nhấp đúp vào vzopaysys phía dưới
chinhjx240.jpg


Bước 38: nhấn vào shown detail nếu có
chinhjx241.jpg


Bước 39: nhấn vào close
chinhjx242.jpg


Bước 40: thu paysys xuống bằng cách nhấn nút vàng nhớ nút vàng nhé như mũi tên, rồi tắt luôn thư mục pay
chinhjx2420.jpg


Bước 41: chạy server làm như các hình sau
chinhjx2421.jpgchinhjx243.jpg


chinhjx244.jpg

chinhjx245.jpg

chinhjx246.jpg

chinhjx247.jpg

chinhjx248.jpg

chinhjx249.jpg

chinhjx250.jpg

Sau khi chạy xong server được hình như trên
Xong rồi vào thư mục jx2pk.com chạy so2game.exe để vào game, sau khi mở so2game ta nhập tài khoản admin đã đăng ký rồi login vào chơi thao tác trong hành trang gmitem
chinhjx252.jpg

các lệnh gm nằm trong file Lenh GM: ta copy và dán vào khung chát, tần số GM nhé
Tắt server:
chinhjx253.jpg

chinhjx254.jpg

Sau đó ta shutdown máy ảo
buoc30.jpg


Vậy là Xong hướng dẫn Theo cách cài Vmnet8 và set quyền admin đế lấy thẻ gm
bác có bản Chinh Đồ pc ofline full nhiệm vụ trong game mình xin với
 

glb3699

Gà con
ảnh nền của bác đẹp thật, tên gì vậy bác ơi
鞠婧祎
China 's entertainers.
No need say thanks to me .{ah}{ah}{ah}
 

glb3699

Gà con
鞠婧祎
China 's entertainers.


No need say thanks to me
cho mình xin cái hình nền desktop b ơi

And,The JX2 Server , did you have the latest version? I really want to play with the latest version。 Can any friends provide it?I find it very difficult to read Vietnamese characters。Thank you。
 


Bài Viết Mới

Top