Hỏi/ Thắc mắc - Cài VNC Sever Trên Ubunto 20.04 khi máy khách kết nối bị đen màn hình | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Cài VNC Sever Trên Ubunto 20.04 khi máy khách kết nối bị đen màn hình

vinh9911176

Búa Gỗ
hồi đó dính vụ này miết, mình nghiên cứu đến chỗ không dùng tài khoản root bác ạ, nhưng cuối cùng vẫn không fix được, bỏ luôn chơi ssh
 

hd00842

Búa Gỗ
Vọc vạch chán chê mình đã chuyển sang dùng NoMachine nhưng giờ lại gặp một lỗi là không thể control được khi ở màn hình khoá
 
Top