Cài Đặt Unifi Controller trên Centos 7 - Tự động Reboot Unifi - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cài Đặt Unifi Controller trên Centos 7 - Tự động Reboot Unifi

tampm

Búa Gỗ
Unifi là gì ?
Unifi là giải pháp quản lý tập trung các access point. Unifi cung cấp giải pháp wifi marketing, xác thực bằng voucher number… Đại khái là ví dụ bạn có cả chục cửa hàng thì làm sao bạn có thể quản trị đc hết các access point giúp cấp phát wifi ? thì Unifi giúp bạn làm chuyện đó.

Bạn cần thiết bị access point của Unifi và bạn cần dựng 1 con controller để đẩy các access point lên controller để quản lý. Lý thuyết cơ bản vậy thôi. muốn tìm hiểu thêm thì xem tại đây nhé !


Unifi Controller làm được gì ?
Cái tên controller củng nói lên công việc nó làm rồi. nó giúp bạn điều khiển được các access point dễ dàng thông qua giao diện. dĩ nhiên controller này do bạn tự dựng bạn sẽ toàn quyền trên nó chủ động hơn và theo mình ít tốn kém hơn nếu ban dùng các dịch vụ hot spot và voucher . so với meraki thì rẻ hơn hẳn nhé !

Chuẩn bị
Hệ điều hành sử dụng : Centos 7 trên VMware
Disable firewalld :
Mã:
systemctl disable firewalld
Disable Selinux : Tham khảo
Static ip : 192.168.1.50
Network vmware bridged nhé

Bắt đầu thôi nào.

Bước 1 : Update hệ thống và cài đặt các gói cần thiết
Mã:
yum install epel-release -y

yum install mongodb-server java-1.8.0-openjdk unzip wget -y
Bước 2 : Tạo user Unifi và tải về gói Unifi Controller ( 5.6.30 )
Mã:
#useradd -r ubnt

#mkdir /unifi

#cd /unifi

#wget http://dl.ubnt.com/unifi/5.6.30/UniFi.unix.zip
Bước 3 : giải nén gói unifi controller, cấp quyền cho user Unifi
Mã:
#unzip -q UniFi.unix.zip -d /opt

#chown -R ubnt:ubnt /opt/UniFi
Bước 4 : Tạo script service để khởi động cùng hệ thống (tại đây mình dùng nano để sửa)
Mã:
#nano /etc/systemd/system/unifi.service
paste cái này vào file unifi.service và save nó lại.

[Unit]
Description=UniFi AP Web Controller
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple
User=ubnt
WorkingDirectory=/opt/UniFi
ExecStart=/usr/bin/java -Xmx1024M -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar start
ExecStop=/usr/bin/java -jar /opt/UniFi/lib/ace.jar stop
SuccessExitStatus=143


[Install]
WantedBy=multi-user.target

Bước 5 : Cấu hình Unifi tự khởi động cùng hệ thống
Khởi động service unifi cùng hệ thống
Mã:
systemctl enable unifi.service
Tiến hành chạy service unifi
Mã:
systemctl start unifi.service
Xem trạng thái của dịch vụ
Mã:
systemctl status unifi.service
OK!. Xong rồi thì mình mở trình duyệt web truy cập theo địa chỉ : 192.168.1.50:8443

Bạn cần cấu hình time zone cho controller ngay lần đầu login vào và đặt password cho device nữa nhé.


 

Toby Vu

Búa Gỗ Đôi
Sao phải khổ sở vậy. Dùng Windows luôn cho nhanh. Chưa kể Unifi có chế độ chỉ cho phép quản lý bằng máy đã cài đặt phần mềm. Nếu bạn cài test thì được chứ về lâu dài không hợp lý lắm.
 

giangm9

Búa Gỗ
Sao phải khổ sở vậy. Dùng Windows luôn cho nhanh. Chưa kể Unifi có chế độ chỉ cho phép quản lý bằng máy đã cài đặt phần mềm. Nếu bạn cài test thì được chứ về lâu dài không hợp lý lắm.
dùng windows là một sự khổ sở
 

tampm

Búa Gỗ
Sao phải khổ sở vậy. Dùng Windows luôn cho nhanh. Chưa kể Unifi có chế độ chỉ cho phép quản lý bằng máy đã cài đặt phần mềm. Nếu bạn cài test thì được chứ về lâu dài không hợp lý lắm.
Một số trường hợp không phải lúc nào cũng có license windows, hoặc thiết bị controller tối thiếu ko sử dụng được windows chỉ dùng linux, một số khác là do windows quá nặng, rườm rà, hoạt động không ổn định. Nhưng với Linux thì khác có khi chạy liên tục từ năm này qua năm khác không tắt mà vẫn ko lỗi. Bài viết của mình dành cho những trường hợp đó.
 

ivanst

Gà con
Bạn ơi mình cài xong rồi nhưng ko vào đc bằng port 8443, mặc dù scan port vẫn mở :(
 
Top