Hướng dẫn và Thảo luận - Cài đặt phần mềm YTBVIEWER sub và view thật youtube mới nhất 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn và Thảo luận Cài đặt phần mềm YTBVIEWER sub và view thật youtube mới nhất 2020

quan anh

Búa Gỗ
Hướng dẫn cài đặt phần mềm YTBVIEWER sub và view thật youtube mới nhất 2020
Bước 1: Các bạn tải phần mềm theo link này
Link tải tại đây:

Bước 2: Các bạn tải về và giải nén được file này
1594867914_2.png
Bước 3:Các bạn nhấp đúp file setup.exe để cài đặt
1594868008_3.png

Nhấn Next
1594868042_4.png

Nhấn Next
1594868075_5.png

Nhấn Install
1594868111_6.png

Cài đặt thành công
Bước 4: Cài đặt phần mềm
1594868223_7.png

Chọn Đăng ký tài khoản
1594869025_8.png

Nhập email đăng ký, nhập mật khẩu,tầm 5 đến 10 phút kiểm tra email kích hoạt
1594869125_9.png

Bạn sẽ có tài khoản, đăng nhập tài khoản đó và pass bạn đăng kí lúc nãy
1594869236_10.png
Chờ phần mềm update bảng mới nhất
1594869265_11.png

sau khi đăng nhập bạn sẽ có được bảng như thế này
B5: Hướng dẫn sử dụng
1594869341_11.png

Bạn chọn vào tab Khai báo tài khoản Email
1594869314_12.png

Bạn chọn thêm email : nhập email vào sau đó bấm kiểm tra và lưu lại. Lưu ý, Bạn phải nhập ít nhất 5 email để chạy tool nhé!
Sau đó bạn chọn tiếp vào tab Mặc định Email
1594869577_13.png

Bạn chọn dấu mũi tên > để chọn 5 email cần chạy nhé!
1594869679_11.png

Xong bạn chọn Tab Xem video kiếm điểm. Lúc đó bạn sẽ thấy 2 màn hình nhỏ sẽ chạy view kiếm điểm cho bạn. bạn nên chạy cho nhìu điểm để add video vào sub và view nhé
1594869787_11.png

Bạn chọn Tab Quản lý video
1594869902_15.png

Ở màn hình này bạn chọn Thêm video nhập link video youtube của mình vào để chạy kiếm view và sub nhé!
1594870106_16.png
Ở màn hình này, bạn chọn video bấm vào tab Chạy View > Lấy thông tin video > nhập số lượng cần mua, thời gian xem và có kèm sub ko nhé!


Video hướng dẫn:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Top