Hướng dẫn - Cài Checkra1n trên Linux với 4 bước | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Cài Checkra1n trên Linux với 4 bước

addpaz0

Rìu Sắt Đôi
Giới thiệu Checkra1n

Hướng dẫn cài ở đây mình dùng Linux mint các bạn dùng Ubuntu hoặc các distro khác làm tương tự.

Bước 1:
Bạn mở Terminal lên (phím tắt Ctrl + Alt + T)
Sau đó gõ lệnh bên dưới -> Nhập mật mã User -> Enter :D
Mã:
echo "deb https://assets.checkra.in/debian /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

Bước 2:
Gõ tiếp lệnh:
Mã:
sudo apt-key adv --fetch-keys https://assets.checkra.in/debian/archive.key

Bước 3:
Gõ tiếp lệnh:
Mã:
sudo apt update

Bước 4:
nhập thêm lệnh bên dưới là xong.
Mã:
sudo apt-get install -y checkra1n

Kết quả:


addpaz0 - VNZ​
 
Sửa lần cuối:


Top