Cách xem lại Táo Quân 2021

VNZ-NEWS
Trả lời

silver bullet

Búa Gỗ Đôi
Nội dung chỉ toàn nịnh đầm, tân bốc và mạ lỵ người khác. Thoái trào đị các Táo ơi
Năm trước nhiều chuyện quá không cho làm, năm nay làm thì bị kiểm duyệt gắt gao, toàn tâng bốc với mấy cái thứ vớ vẩn trên mạng.