Cách vượt qua quảng cáo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cách vượt qua quảng cáo

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

metastock

Rìu Chiến Bạc Chấm
Em chào các anh!
Các anh chỉ cho em cách để vượt qua quảng cáo trong trường hợp sau (xem hình bên dưới)
Untitled.jpg

Cứ stick vào hình nó yêu cầu thì hình đó mờ đi và không thể VERIFIY được.
Em cảm ơn!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top