Hướng dẫn - Cách soạn thảo IDM thành công - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Cách soạn thảo IDM thành công

malemkhoang

Rìu Bạc
IDM thì luôn luôn cập nhật, bởi vậy, việc soạn thảo IDM cũng là thường xuyên.
Muốn soạn thảo IDM thành công, bạn nên tham khảo hướng dẫn sau đây.

Bộ mã thứ nhất:
03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3
Đổi 03 thành 00
Được:
00 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3
Bộ mã thứ hai:
85 06 02 00 00 A1
Đổi 85 thành 84
Đổi 06 thành 73
Được:
84 73 02 00 00 A1
(bộ mã thứ nhất và bộ mã thứ hai chưa có sự thay đổi gì)
Bộ mã thứ ba:
(đã có sự thay đổi)
(1). Trước 6.30b8 là:
87 F9 0C 00 00 0F
(đổi 87 thành 86)
(2). Bản 6.30b8 đến 6.30b10 là:
87 36 0D 00 00 0F
(đổi 87 36 0D thành 86 92 0F)
(3). Bản 6.31b1:
Mực với ngò - mực ngò, tức là phải đi mò... cái đã.
Bắt đầu từ (1), lùi lại 1 mã hex, ta có: 0F 87 F9 0C 00 00 0F. Mã lệnh: ja ...
Đổi xong, ta có: 0F 86 F9 0C 00 00 0F. Mã lệnh: jna dword $00000CFF
Với (2), lùi lại 1 mã hex, ta có: 0F 87 36 0D 00 00 0F. Mã lệnh: ja ...
Đổi xong, ta có: 0F 86 92 0F 00 00 0F. Mã lệnh: jna dword $00000F98
Làm sao tìm được chính xác bộ mã thứ ba?
Mở rộng bộ mã (1), ta có: (0F) 87 F9 0C 00 00 0F 84 (C6 0C 00 00)
Mở rộng bộ mã (2), ta có: (0F) 87 36 0D 00 00 0F 84 (F3 0C 00 00)
Vì vậy, đầu tiên phải tìm tất cả các cụm mã: 0F 87.
Tiếp đến, duyệt kết quả từ trên xuống dưới để tìm một chuỗi có dạng:
0F 87 xx xx 00 00 0F 84 xx xx 00 00
Kết quả tìm được: 0F 87 30 0D 00 00 0F 84 ED 0C 00 00
(đã mò... được rồi)
87 30 0D 00 00 0F
Bây giờ, đổi như sau: 87 30 0D thành 86 92 0F.
Sau khi đổi xong:
86 92 0F 00 00 0F
XONG
Cả "jna dword $00000CFF" và "jna dword $00000F98" đều là tới một khu vực trống rỗng.
Do đó, sử dụng cái nào cũng được, song cái gần nhất thành công là "jna dword $00000F98", tức là "(0F) 86 92 0F 00 00".
 

nick 11K

Rìu Sắt Đôi
Build 6.31.1 này dùng mã thứ 2 + với 2 mã còn lại sẽ ko thể nhận dạng dung lượng file tải về cho dù nó vẫn bắt link :( .
Cần phải thay đổi bộ mã thứ 2 khác đi kể từ ver 6.30build 8
 

datuan07

Búa Gỗ
IDM thì luôn luôn cập nhật, bởi vậy, việc soạn thảo IDM cũng là thường xuyên.
Muốn soạn thảo IDM thành công, bạn nên tham khảo hướng dẫn sau đây.

Bộ mã thứ nhất:
03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3
Đổi 03 thành 00
Được:
00 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3
Bộ mã thứ hai:
85 06 02 00 00 A1
Đổi 85 thành 84
Đổi 06 thành 73
Được:
84 73 02 00 00 A1
(bộ mã thứ nhất và bộ mã thứ hai chưa có sự thay đổi gì)
Bộ mã thứ ba:
(đã có sự thay đổi)
(1). Trước 6.30b8 là:
87 F9 0C 00 00 0F
(đổi 87 thành 86)
(2). Bản 6.30b8 đến 6.30b10 là:
87 36 0D 00 00 0F
(đổi 87 36 0D thành 86 92 0F)
(3). Bản 6.31b1:
Mực với ngò - mực ngò, tức là phải đi mò... cái đã.
Bắt đầu từ (1), lùi lại 1 mã hex, ta có: 0F 87 F9 0C 00 00 0F. Mã lệnh: ja ...
Đổi xong, ta có: 0F 86 F9 0C 00 00 0F. Mã lệnh: jna dword $00000CFF
Với (2), lùi lại 1 mã hex, ta có: 0F 87 36 0D 00 00 0F. Mã lệnh: ja ...
Đổi xong, ta có: 0F 86 92 0F 00 00 0F. Mã lệnh: jna dword $00000F98
Làm sao tìm được chính xác bộ mã thứ ba?
Mở rộng bộ mã (1), ta có: (0F) 87 F9 0C 00 00 0F 84 (C6 0C 00 00)
Mở rộng bộ mã (2), ta có: (0F) 87 36 0D 00 00 0F 84 (F3 0C 00 00)
Vì vậy, đầu tiên phải tìm tất cả các cụm mã: 0F 87.
Tiếp đến, duyệt kết quả từ trên xuống dưới để tìm một chuỗi có dạng:
0F 87 xx xx 00 00 0F 84 xx xx 00 00
Kết quả tìm được: 0F 87 30 0D 00 00 0F 84 ED 0C 00 00
(đã mò... được rồi)
87 30 0D 00 00 0F
Bây giờ, đổi như sau: 87 30 0D thành 86 92 0F.
Sau khi đổi xong:
86 92 0F 00 00 0F
XONG
Cả "jna dword $00000CFF" và "jna dword $00000F98" đều là tới một khu vực trống rỗng.
Do đó, sử dụng cái nào cũng được, song cái gần nhất thành công là "jna dword $00000F98", tức là "(0F) 86 92 0F 00 00".
:) M & N :)
 

malemkhoang

Rìu Bạc
Build 6.31.1 này dùng mã thứ 2 + với 2 mã còn lại sẽ ko thể nhận dạng dung lượng file tải về cho dù nó vẫn bắt link :( .
Cần phải thay đổi bộ mã thứ 2 khác đi kể từ ver 6.30build 8
--------------------------------------------------------------------
Bạn cho ví dụ cụ thể hơn một chút được không?
Vấn đề ở chỗ là mình làm thành công, song có thể người khác làm không thành công.
Tuy nhiên, nếu không có sự chia sẻ thì khó có thể biết được sự khác biệt là ở chỗ nào.
Bản thân mình cũng chỉ là thầy bói xem voi thôi, mà thầy bói thì thường hay bói mò lắm, lắm lúc bói hỏng là phải bói bù bỏ mẹ.
 

nick 11K

Rìu Sắt Đôi
Bạn cho ví dụ cụ thể hơn một chút được không?
Mình cũng edit các mã đúng như #1 thì nó bắt link mà ko hiện dung lượng file vì vậy nhấn nút down thì nó ko tải được vì ko có dung lượng .
Sau đó xem lại cái tut ở dot com thì thấy build 6.30.8 đã thay đổi mã vế thứ 2 . Mình thay đổi = mã thứ 2 của tut thì khi bắt link nó hiện dung lượng và tải thành công
Vế thứ 2 thay 04=71
 

malemkhoang

Rìu Bạc
Mình cũng edit các mã đúng như #1 thì nó bắt link mà ko hiện dung lượng file vì vậy nhấn nút down thì nó ko tải được vì ko có dung lượng .
Sau đó xem lại cái tut ở dot com thì thấy build 6.30.8 đã thay đổi mã vế thứ 2 . Mình thay đổi = mã thứ 2 của tut thì khi bắt link nó hiện dung lượng và tải thành công
Vế thứ 2 thay 04=71
Thật ngại quá đi, vì mình không thể tìm được mã 04 ở đâu cả.
Tuy nhiên, điều đó không có gì đáng kể.

"Ai bảo sao, tôi làm vậy.
Ai làm bậy, tôi làm theo".
Như thế cũng là được rồi.

Bộ mã thứ nhất: có 4 vị trí chứa bộ mã này. Cần thay thế ở vị trí tìm thấy đầu tiên tính từ đầu tệp.
Bộ mã thứ hai: có 1 vị trí chứa bộ mã này. Vị trí tìm thấy tính từ đầu tệp hoặc từ vị trí đầu tiên của bộ mã thứ nhất.
Bộ mã thứ ba: có 1 vị trí chứa bộ mã này.

Quy trình tìm kiếm và thay thế là làm tuần tự các bước sau:
B1. Tìm bộ mã thứ nhất và thay thế.
B2. Tìm bộ mã thứ hai và thay thế.
B3. Tìm bộ mã thứ ba và thay thế.
Tuân thủ đúng quy trình này bảo đảm là thành công.

Ngoài ra nếu hiểu về mã lệnh Assembler thì sẽ thấy điều thú vị khi tiến hành thay thế cho bộ mã thứ hai và bộ mã thứ ba, sẽ thấy giới hạn trong bộ mã thứ nhất ở mã hex "C3".
(Bộ mã thứ nhất ở #1 còn thiếu 1 giá trị cuối là "A1" sẽ bảo đảm là giá trị duy nhất được tìm thấy).
 
Sửa lần cuối:

malemkhoang

Rìu Bạc
Mình cũng edit các mã đúng như #1 thì nó bắt link mà ko hiện dung lượng file vì vậy nhấn nút down thì nó ko tải được vì ko có dung lượng .
Sau đó xem lại cái tut ở dot com thì thấy build 6.30.8 đã thay đổi mã vế thứ 2 . Mình thay đổi = mã thứ 2 của tut thì khi bắt link nó hiện dung lượng và tải thành công
Vế thứ 2 thay 04=71
Đã tìm ra điều khiến bạn khó thành công.
Bộ mã thứ hai của bạn là: 04 85 C0 74 6D 6A 00
Bộ mã thứ hai thành công ngay là: 85 06 02 00 00 A1
 

Kim Young Ken

Búa Gỗ Đôi
edit hex công nhận xài ổn định hơn hẳn các cách Cr@ck khác, dùng cũng gần nửa năm nay mà không báo lỗi lầm gì. Mình đang xài 6.30b2
 

Robekuku

Gà con
IDM thì luôn luôn cập nhật, bởi vậy, việc soạn thảo IDM cũng là thường xuyên.
Muốn soạn thảo IDM thành công, bạn nên tham khảo hướng dẫn sau đây.

Bộ mã thứ nhất:
03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3
Đổi 03 thành 00
Được:
00 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E 5B 8B E5 5D C3
Bộ mã thứ hai:
85 06 02 00 00 A1
Đổi 85 thành 84
Đổi 06 thành 73
Được:
84 73 02 00 00 A1
(bộ mã thứ nhất và bộ mã thứ hai chưa có sự thay đổi gì)
Bộ mã thứ ba:
(đã có sự thay đổi)
(1). Trước 6.30b8 là:
87 F9 0C 00 00 0F
(đổi 87 thành 86)
(2). Bản 6.30b8 đến 6.30b10 là:
87 36 0D 00 00 0F
(đổi 87 36 0D thành 86 92 0F)
(3). Bản 6.31b1:
Mực với ngò - mực ngò, tức là phải đi mò... cái đã.
Bắt đầu từ (1), lùi lại 1 mã hex, ta có: 0F 87 F9 0C 00 00 0F. Mã lệnh: ja ...
Đổi xong, ta có: 0F 86 F9 0C 00 00 0F. Mã lệnh: jna dword $00000CFF
Với (2), lùi lại 1 mã hex, ta có: 0F 87 36 0D 00 00 0F. Mã lệnh: ja ...
Đổi xong, ta có: 0F 86 92 0F 00 00 0F. Mã lệnh: jna dword $00000F98
Làm sao tìm được chính xác bộ mã thứ ba?
Mở rộng bộ mã (1), ta có: (0F) 87 F9 0C 00 00 0F 84 (C6 0C 00 00)
Mở rộng bộ mã (2), ta có: (0F) 87 36 0D 00 00 0F 84 (F3 0C 00 00)
Vì vậy, đầu tiên phải tìm tất cả các cụm mã: 0F 87.
Tiếp đến, duyệt kết quả từ trên xuống dưới để tìm một chuỗi có dạng:
0F 87 xx xx 00 00 0F 84 xx xx 00 00
Kết quả tìm được: 0F 87 30 0D 00 00 0F 84 ED 0C 00 00
(đã mò... được rồi)
87 30 0D 00 00 0F
Bây giờ, đổi như sau: 87 30 0D thành 86 92 0F.
Sau khi đổi xong:
86 92 0F 00 00 0F
XONG
Cả "jna dword $00000CFF" và "jna dword $00000F98" đều là tới một khu vực trống rỗng.
Do đó, sử dụng cái nào cũng được, song cái gần nhất thành công là "jna dword $00000F98", tức là "(0F) 86 92 0F 00 00".
Cảm ơn Bác thật là uyên thâm.
 

Robekuku

Gà con
Quan trọng là Bác nào giải mã được IDM phiên bản mới 631 build 2 chưa ạ
 

oversoul

Gà con
Có lẽ mình thao tác lộn lèo 1 cái gì đó nên khi làm như #1 thì nó ko hiện dung lượng
https://vn-z.vn/threads/huong-dan-rebuild-idm-full-6-28-build-17.1003/page-3 sau khi edit xong với vế thứ 2 với file IDMan.exe 6.31.1 Bằng mã 04 thay với 71 thì nó OK , nên mình mới cmt như #2 .
Giờ bạn đã chứng nhận làm đúng như #1 thì OK , như vậy có lẽ mình làm lộn lèo cũng nên
Mình làm hệt như #1 và đã thành công. chỉ chú y mấy đoạn mã có màu thôi. 3 lần sửa tất cả. bản 6.31b2
 

Robekuku

Gà con
Bạn cho biết cụ thể vào, không thành công ở bước nào?
6.31b2 thì bộ mã thứ ba của nó Vũ Như Cẫn là vẫn như cũ: 87 30 0D 00 00 0F.
Bộ mã thì vẫn như cũ, nhưng khi làm xong thì lâu lâu vẫn báo Fake serial, không yên bình như trước
 

malemkhoang

Rìu Bạc
Bộ mã thì vẫn như cũ, nhưng khi làm xong thì lâu lâu vẫn báo Fake serial, không yên bình như trước
Cách khắc phục:
B1. Tắt IDM (cho hiện cửa sổ IDM, menu Tasks, chọn Exit);
B2. Vào thư mục cài đặt, (chẳng hạn: c:\Program Files\Internet Download Manager\), đổi tên tệp "IDMGrHlp.exe" thành "IDMGrHlp.exe.BAK";
B3. Tạo tệp "IDMGrHlp.exe" có kích thước là 0 byte;
B4. Chép tệp "IDMGrHlp.exe" tạo ở bước trên vào thư mục cài đặt (B2).
 

nick 11K

Rìu Sắt Đôi
Bộ mã thì vẫn như cũ, nhưng khi làm xong thì lâu lâu vẫn báo Fake serial, không yên bình như trước
Làm ko trúng , làm trật lất mới bị chứ bị thế nào được khi tui dùng mấy ngày nay có gì đâu .
Cài mới lại buld 6.31.2 rồi làm lại đi


03 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E
04 85 C0 74 6D 6A
0F 87 30 0D 00 00 0F

Sửa như sau

00 00 00 00 8B 4D F4 64 89 0D 00 00 00 00 5F 5E
71 85 C0 74 6D 6A 00
0F 86 92 0F 00 00 0F
 
Top