Hỏi/ Thắc mắc - Cách setting kéo torrent nhanh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cách setting kéo torrent nhanh

tamthangia

Rìu Vàng Đôi
Torrent thì ko làm j dc , nếu file có nhiều peer/seed thì bạn tăng giới hạn lên , còn ít thì chịu
 

quocthaiak

Búa Gỗ
Bạn đang chơi tracker public hay private, public thì chỉnh số lượng kết nối mỗi tor khoảng 10 hay 50 thôi, để nhiều quá quá tải cái modem nếu đang tải nhiều tor, private thì ko cần.
Public thì bật 3 cái DHT, PeX, LPD để tìm thêm peer, private thì tắt hết vì tracker thường cấm.
Thử đổi port khác vì có khi bị trùng mấy cái thiết bị khác như camera, và mở port trên modem, lên ping.eu/port-chk/ để kiểm tra.
Mang quốc tế vn rất chậm do đứt cáp, khuyến khích dùng VPN xịn để down tor. (dùng vpn free đã chậm mà còn dễ bị tracker private ban, public thì ko bị)
Nếu đang leech nhiều thì tăng memory cho app tor
Setting chấp nhận mọi loại network interface và IP
Như anh em ở trên đã nói, tốc độ tải tor phụ thuộc chính vào seed và leech hiện có. Nếu trong chuỗi tải tor có vài cái seedbox thì nó hút hết cả băng thông down và up, mạng nhà ko đú lại đâu, đợi họ tải xong thì họ seed cho tha hồ tải.
Trên win thì có deluge và transmission bắt peer thấy khỏe hơn utor, bittor và qbit, còn nền tảng khác ko rõ.
 


Top