Hỏi/ Thắc mắc - Cách nào để lấy tên thư mục trong thư mục | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Cách nào để lấy tên thư mục trong thư mục

sonhahp02

Búa Gỗ
Mình tìm kiếm trên internet thì chỉ có lấy tên danh sách file trong một thư mục.
Các bạn cho mình hỏi có cách nào lấy danh sách tên thư mục trong một thư mục không?
Xin cảm ơn!
 

malemkhoang

Rìu Vàng Đôi
@sonhahp02
Việc lấy danh sách thư mục trong thư mục cần dựa vào thuộc tính tệp tin - thư mục. Với CMD, dùng lệnh: DIR /AːD với ý nghĩa liệt kê toàn bộ thư mục con của thư mục hiện hành. Dùng lệnh: DIR /AːD /B với ý nghĩa liệt kê toàn bộ tên thư mục con của thư mục hiện hành (sao chép được). Hoặc dùng Total Commander thì cũng tiện lợi không kém.​
 

sonhahp02

Búa Gỗ
@sonhahp02
Việc lấy danh sách thư mục trong thư mục cần dựa vào thuộc tính tệp tin - thư mục. Với CMD, dùng lệnh: DIR /AːD với ý nghĩa liệt kê toàn bộ thư mục con của thư mục hiện hành. Dùng lệnh: DIR /AːD /B với ý nghĩa liệt kê toàn bộ tên thư mục con của thư mục hiện hành (sao chép được). Hoặc dùng Total Commander thì cũng tiện lợi không kém.​
nhờ bạn hướng dẫn chi tiết dùm mình với, mình gà qué khoản này lắm
 

Hamano Kaito

Moderator
@sonhahp02 | Ko hiểu !? nhấn nút CTRL+R gõ CMD nhấn Enter
Hiện bảng lệnh gõ vào đó DIR /? rồi Enter 1 phát. Còn ko hiểu nữa.......
---
Mã:
Thì sẽ giải thích sơ như sau:
DIR là lệnh gọi list thư mục. Để gọi list thư mục théo ý hoàn chỉnh thì sẽ có kèm theo các hàm con
VD như sếp malemkhoang có ghi thì DIR là lệnh gọi. Với hàm con là /A:D và /B
A là hàm gọi thuộc tính đặt biệt với các giá trị kép là D dành gọi cho thư mục. H dành cho tệp ẩn. S dành cho tệp hệ thống.....
Vậy khi ghép lại thì sẽ có cấu trúc là /A:D <= Thuộc tính đặt biệt với giá trị kép là thư mục, tức là chỉ hiển thị thuộc tính là thư mục
Còn /B là chỉ hiển thị tên mà bạn cần
---
Chú ý: D:\test <== bạn hãy tự thêm đường dẫn mà bạn muốn lấy vào
Còn ko hiểu nữa. Bạn làm như bên trên cùng nhưng lần này bạn hãy tự thử nghiệm:
Gõ DIR D:\test <== nếu chỉ có mỗi lệnh này thì nó sẽ có list bao gồm tất cả tên tệp và thư mục có trong phân vùng D
Tiếp đến gõ thêm DIR D:\Test /A:D <== sau khi gõ xong thấy cũng na na nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó ko liệt kê tên tệp mà nó chỉ liệt kê mỗi tên thư mục. Nhưng vẫn còn day/time ở phía sau
Lại gõ tiếp DIR D:\Test /A:D /B <= lần này nó sẽ hiển thị mỗi tên tệp thư mục
Lại gõ tếp DIR D:\Test /A:D /B /S <== lần này nó sẽ liệt kê thư hiện tại gốc là phân vùng D lẫn các subfolder tức là thư mục con của phân vùng D
 

dammage

Rìu Chiến
nhờ bạn hướng dẫn chi tiết dùm mình với, mình gà qué khoản này lắm
bạn ở trên nói hết rồi, tui chỉ bổ sung thêm chút, mở notepad lên gõ mấy lệnh sau rồi save lại với phần đuôi .bat
Mã:
@echo off
dir /a:d /b > list.txt
@echo on

copy file bat này bỏ vào thư mục cần thiết rồi chạy, nó sẽ liệt kê hết danh sách thư mục con ra 1 file txt, bạn chỉ việc copy nội dung file txt đó vô excel hoặc word là được
 

boogoogoo

Gà con
Mình tìm kiếm trên internet thì chỉ có lấy tên danh sách file trong một thư mục.
Các bạn cho mình hỏi có cách nào lấy danh sách tên thư mục trong một thư mục không?
Xin cảm ơn!
 

sonhahp02

Búa Gỗ
@sonhahp02 | Ko hiểu !? nhấn nút CTRL+R gõ CMD nhấn Enter
Hiện bảng lệnh gõ vào đó DIR /? rồi Enter 1 phát. Còn ko hiểu nữa.......
---
Mã:
Thì sẽ giải thích sơ như sau:
DIR là lệnh gọi list thư mục. Để gọi list thư mục théo ý hoàn chỉnh thì sẽ có kèm theo các hàm con
VD như sếp malemkhoang có ghi thì DIR là lệnh gọi. Với hàm con là /A:D và /B
A là hàm gọi thuộc tính đặt biệt với các giá trị kép là D dành gọi cho thư mục. H dành cho tệp ẩn. S dành cho tệp hệ thống.....
Vậy khi ghép lại thì sẽ có cấu trúc là /A:D <= Thuộc tính đặt biệt với giá trị kép là thư mục, tức là chỉ hiển thị thuộc tính là thư mục
Còn /B là chỉ hiển thị tên mà bạn cần
---
Chú ý: D:\test <== bạn hãy tự thêm đường dẫn mà bạn muốn lấy vào
Còn ko hiểu nữa. Bạn làm như bên trên cùng nhưng lần này bạn hãy tự thử nghiệm:
Gõ DIR D:\test <== nếu chỉ có mỗi lệnh này thì nó sẽ có list bao gồm tất cả tên tệp và thư mục có trong phân vùng D
Tiếp đến gõ thêm DIR D:\Test /A:D <== sau khi gõ xong thấy cũng na na nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó ko liệt kê tên tệp mà nó chỉ liệt kê mỗi tên thư mục. Nhưng vẫn còn day/time ở phía sau
Lại gõ tiếp DIR D:\Test /A:D /B <= lần này nó sẽ hiển thị mỗi tên tệp thư mục
Lại gõ tếp DIR D:\Test /A:D /B /S <== lần này nó sẽ liệt kê thư hiện tại gốc là phân vùng D lẫn các subfolder tức là thư mục con của phân vùng D
CẢM ƠN BẠN. MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI
 


Top