Hướng dẫn - Cách lấy link file Google Drive trực tiếp download - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Cách lấy link file Google Drive trực tiếp download

mjnhkha

Gà con
Em vừa mò ra web này, giúp lấy link tải trực tiếp của file được lưu trên Google Drive.
Quá tiện lợi, copy link 1 phát là ra link download trực tiếp ngay, không cần phải nhấn nút Tải, rồi chờ đợi Google Drive quét virus này nọ

Website nè các bác: Web lấy link tải trực tiếp Google Drive
 

dotana

Gà con
Cái này chỉ là bỏ qua bước quét virus của google thôi mà phải không ?
 

thaithanh456

Búa Gỗ
Tiện lợi khi dùng đó.
Nhưng máy nhà thì mình nghĩ thử cài Extension(Chrome) , Addon (FireFox) có tên là : Universal Bypass
 

malemkhoang

Rìu Bạc
Em vừa mò ra web này, giúp lấy link tải trực tiếp của file được lưu trên Google Drive.
Quá tiện lợi, copy link 1 phát là ra link download trực tiếp ngay, không cần phải nhấn nút Tải, rồi chờ đợi Google Drive quét virus này nọ

Website nè các bác: Web lấy link tải trực tiếp Google Drive
==========

Không dám vào cái web đó đâu.
Dùng cái "https://drive.google.com/uc?id=" (1)
đem ghép với mã ID của địa chỉ đã cho là xong béng

VD:
Dán "https://drive.google.com/open?id=0B1qRyRLVbG-zd3dXQmsxUy1kcVE" vào thanh địa chỉ,
Nhận được: "https://drive.google.com/file/d/0B1qRyRLVbG-zd3dXQmsxUy1kcVE/view",
Thì ID là: 0B1qRyRLVbG-zd3dXQmsxUy1kcVE (2)
Ghép (1) với (2) được: https://drive.google.com/uc?id=0B1qRyRLVbG-zd3dXQmsxUy1kcVE
Thực hiện bằng phần mềm NotePad++ với cả ngàn địa chỉ trong vòng 2 nốt nhạc.
 

xomtram

Búa Đá
==========

Không dám vào cái web đó đâu.
Dùng cái "https://drive.google.com/uc?id=" (1)
đem ghép với mã ID của địa chỉ đã cho là xong béng

VD:
Dán "https://drive.google.com/open?id=0B1qRyRLVbG-zd3dXQmsxUy1kcVE" vào thanh địa chỉ,
Nhận được: "https://drive.google.com/file/d/0B1qRyRLVbG-zd3dXQmsxUy1kcVE/view",
Thì ID là: 0B1qRyRLVbG-zd3dXQmsxUy1kcVE (2)
Ghép (1) với (2) được: https://drive.google.com/uc?id=0B1qRyRLVbG-zd3dXQmsxUy1kcVE
Thực hiện bằng phần mềm NotePad++ với cả ngàn địa chỉ trong vòng 2 nốt nhạc.
Cái này chỉ hợp với mấy file be bé thôi, chứ file lớn thì nó hiện link
Google Drive không thể quét vi-rút cho tệp này.
Kích thước xxx là quá lớn để Google quét tìm vi-rút. Bạn vẫn muốn tải xuống tệp này?
 
Top