Cách đòi nợ văn minh ! - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cách đòi nợ văn minh !

ducyeuhien

Búa Gỗ
Nợ tiền không trả là cách họ đang gieo nghiệp nghèo hèn cho mình mà không hề hay biết.

Theo giáo lý nhà Phật, trong cuộc đời có 4 thứ tuyệt đối ta không nên mắc nợ, đó là tiền bạc, là trách nhiệm, là ân tình và thời gian.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top