Hướng dẫn - Cách chia sẻ DriveTeam cho người khác Upload hoặc Download | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Cách chia sẻ DriveTeam cho người khác Upload hoặc Download

statistics

Moderator
Thành viên BQT
1578711256975.png

Mình có một topic chia sẻ DriveTeam rồi. Nhưng nó chủ yếu sử dụng mục đích cá nhân hoặc nhóm, để public công khai cho ai cũng tải được mà không cần thêm họ vào Drive Team thì khá khó. Cách này mình lấy ở Github có link ở phía dưới.Những điều cần lưu ý khi sử dụng, không đọc kỹ là do bạn:
+ Khi nó chia sẻ là chia sẻ bao gồm : My Drive và Drive Team. Tức là nó share luôn cả Drive cá nhân của bạn luôn. Để khắc phục thì tạo một gmail mới rồi thêm DriveTeam cần share vào, mọi thao tác sẽ trên gmail mới.


Bắt đầu thôi:

Đầu tiên, các bác vào link này:
1578709073384.png


Bấm vào Click me. Cấp quyền cho gmail ảo chứa DriveTeam khi nãy.1578709122293.png


Authorization Code: Có mã điền vào ô này.
Default Root ID : Để mặc định.
Enable authentication: tick vào nếu bạn muốn yêu cầu người khác phải nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập.
Username (require authentication to work) : Điền đại user bạn muốn ( Không phải user tài khoản gmail nhé, user để đăng nhập web của bạn đó ).
Password (require authentication to work) : Điền pass bạn mún ( Không phải pass gmail nha các bác )
Enable file uploading: Nếu các bác muốn cho phép người khác upload trang web của các bác.
Sau đó bấm Get Code.

Tiếp theo qua CloudFlare. Bấm vô mục Workers bên phải.


1578709819472.png


Bấm Create Workers. Đặt tên workers.
Sau đó paste code vào khung bên trái.

1578710089890.png
Xong thì bấm vô chữ Preview. Xem coi nó hiện ra chưa.
Xong rồi thì bấm Save and Deploy.
Sau đó đổi tên project cho dễ nhớ như hình, hoặc bất kì tên nào khác.


1578710218070.png

Bấm lưu lại lần nữa. Sẽ có đường link hiện ra cho bạn có dạng: tên project. tên wokers.workers.dev

Truy cập và tận hưởng thôi.

Demo:

Với Upload chỉ up được file tối đa 100 Mb.
 
Sửa lần cuối:
Top