Hướng dẫn - Các phương pháp giảm dung lượng ổ cài Windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Các phương pháp giảm dung lượng ổ cài Windows 10

Minh43

Búa Gỗ
1. Xóa bớt file MSOCache trong ổ C ngay sau khi cài Office

Screenshot_3.png


Folder này chứa temp và 1 phần bộ cài đặt Office để dễ dàng sửa lỗi khi cần thiết tuy nhiên đa số người dùng không cần động đến nó. Bởi vì khi hỏng renistall phần mềm có ích hơn là dùng tính năng Repair.

2. Xóa file hiberfil.sys

File hiberfil.sys dùng để lưu trữ trạng thái phần mềm khi ta dùng chế độ ngủ đông, tuy nhiên ở Win 10 chế độ này kích hoạt sẵn rồi nên file này luôn tồn tại. Thậm chí mình đã thử để máy ở chế độ sleep trong thời gian từ sáng đến chiều file này tự phình thêm 3-4 Gb. Ai không dùng tính năng ngủ đông thì có thể tắt luôn bằng lệnh sau. Mở Command Promt (Admin) chạy lệnh powercfg -h off.

Screenshot_1.png


Ai vẫn dùng tính năng này vẫn có thể giảm dung lượng bằng cách nén file hiberfil.sys

Chạy lệnh sau: powercfg -h -size 50 . Bạn có thể thay con số 50 bằng 25 hoặc số nào tùy thích tuy nhiên quá thấp thì tính năng ngủ đông gần như không còn tác dụng.

Screenshot_2.png


3. Giảm dung lượng pagefile.sys
Tính năng này gần như không nên tắt một số người dùng đã báo cáo rằng ram của họ là 64gb nhưng khi tắt tính năng này đi vẫn bị một số lỗi khó chịu. Tuy nhiên ta có thể giảm dung lượng đi bằng cách sau:
Chọn This PC > Properties > Advanced system settings sau đó chọn mục Setting trong mục Performance sau đó chọn theo hình

Screenshot_4.png


Screenshot_5.png


Screenshot_6.png


Các bạn có thể set theo cách Max lấy xấp xỉ mục Recommended còn Initial lấy khoảng 1200 - 1400 không sẽ báo lỗi. Lưu lại và khởi động lại máy.

4. Gỡ sạch sẽ gói ProvisionedAppx của Win 10
Gói bloatware của Win 10 gồm các phần mềm Zune, Photos, Caculator,... mà mọi người không thích hoặc không dùng đến. Nếu gỡ bằng lệnh powershell thì vẫn để lại metadata gói apppackage trên windows còn gỡ bằng lệnh dism thì không thể cài đặt lại
Mở cmd (Admin)

Dism /online /Get-ProvisionedAppxPackages | findstr PackageName
Screenshot_7.png


Máy mình đã gỡ gần hết rồi nên còn lại một tí như này còn máy bạn nào chưa gỡ có thế nhiều hơn muốn gỡ cái nào dùng cú pháp sau:

Dism /online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.VCLibs.140.00_14.0.27323.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Screenshot_8.png

Gỡ lần lượt từng cái bạn muốn gỡ.
Lười hơn thì bạn làm như sau:
Dùng lệnh xuất file sau

Dism /online /Get-ProvisionedAppxPackages | findstr PackageName >>D:\ProvisionedAppxPackages.txt

Sau đó mở file txt

Screenshot_9.pngSửa như hình rồi lưu thành file bat rồi chạy với quyền Admin.
Screenshot_10.png


Danh sách tham khảo các packagename nên gỡ trong win 10:
Microsoft.BingWeather_4.21.2492.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.DesktopAppInstaller_1.8.4001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.GetHelp_10.1706.1811.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Getstarted_5.11.1641.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Messaging_2017.815.2052.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Microsoft3DViewer_1.1707.26019.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.MicrosoftOfficeHub_2017.715.118.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.17.8162.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.MicrosoftStickyNotes_1.8.2.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.MSPaint_2.1709.4027.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Office.OneNote_2015.8366.57611.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.OneConnect_3.1708.2224.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.People_2017.823.2207.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Print3D_1.0.2422.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.SkypeApp_11.18.596.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c
Microsoft.StorePurchaseApp_11706.1707.7104.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Wallet_1.0.16328.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.Windows.Photos_2017.37071.16410.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsAlarms_2017.828.2050.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsCalculator_2017.828.2012.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsCamera_2017.727.20.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
microsoft.windowscommunicationsapps_2015.8241.41275.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsFeedbackHub_1.1705.2121.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsMaps_2017.814.2249.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsSoundRecorder_2017.605.2103.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.WindowsStore_11706.1002.94.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.XboxApp_31.32.16002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.XboxGameOverlay_1.20.25002.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.XboxIdentityProvider_2017.605.1240.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay_1.17.29001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.ZuneMusic_2019.17063.24021.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.ZuneVideo_2019.17063.24021.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe
Microsoft.549981C3F5F10_1.1911.21713.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe --> Đây là cortana xóa thì cortana ko dùng được
Các bạn có thể gỡ hết nếu không dùng. Chú ý danh sách trên có thể thay đổi tên một ít trên các bản win 10 mới hơn như 2004 chẳng hạn.
 
Sửa lần cuối:

Minh43

Búa Gỗ
5. Gỡ các gói Package Identity trong win 10 ( Nâng cao nếu ai không hiểu rõ không nên thử )
Mở cmd (Admin) chạy lệnh sau:

Dism /online /Get-Packages | findstr "Package Identity" >>D:\PackageName.txt
Screenshot_12.png


Vào ổ D mở file txt vừa xuất ra. Ta có một đống như này. Đây là mình đã xóa trước một ít từ lâu giờ tiếp tục xóa

Screenshot_13.png


Cú pháp gỡ theo name gói là :

Dism /online /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-MSPaint-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1

Mình đã xóa trước một ít còn lại ms paint và powershell, notepad giờ xóa nốt. Ta thay thế hàng loạt với cú pháp trên và xóa đi những cái không nên gỡ (lưu ý phía dưới) sau đó lưu lại file .bat và chạy với quyền quản trị

Screenshot_15.png


Chú ý những FOD package sau không nên xóa, xóa xong phát sinh lỗi mình ko chịu trách nhiệm hoặc windows không cho xóa

Microsoft-Windows-Client-LanguagePack-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.264

Microsoft-Windows-FodMetadata-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1
Microsoft-Windows-Foundation-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1
Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Basic-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1
Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Handwriting-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1
Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1
Microsoft-Windows-LanguageFeatures-Speech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1
Microsoft-Windows-LanguageFeatures-TextToSpeech-en-us-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1
Microsoft-Windows-UserExperience-Desktop-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.173
Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.1
Microsoft-Windows-Printing-PMCPPC-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1
Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~en-US~10.0.19041.117
Microsoft-Windows-Printing-WFS-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1
Package_for_DotNetRollup~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.3176
Package_for_KB4537759~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.1.0
Package_for_KB4557968~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.262.1.1
Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~19041.264.1.6

Microsoft-Windows-Hello-Face-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.19041.1

Nếu bạn muốn xóa bất cứ Fod package nào hãy kiểm tra bằng cách search google trước. HelloFace dùng cho Windows Hello, tất cả các FOD có chữ Language ảnh hưởng đến hiển thị ngôn ngữ cơ bản của windows, Printing ảnh hưởng đến quản lý máy in và fax, Package_for _KB XXX ảnh hưởng đến các bản cập nhật fix lỗi của windows, UserExperience ảnh hưởng đến giao diện Start menu còn FodMetadata lưu trữ các metadata của FOD trên windows. Các cái mspaint, notepad,... muốn xóa chỉ cần để lại 1 dòng có hậu tố amd64~en-US~10.0.19041.1 là nó sẽ xóa hết không cần để thành 4 dòng. Xóa xong không phục hồi lại được hãy cẩn thận thử trên máy ảo trước nếu không hiểu hết những cái mình đang thực hiện. Các bản win x86 và x64 hậu tố sẽ hơi khác biệt ta không cần quan tâm lắm.

6. Xóa các tệp tạm của ổ C do Windows và các phần mềm tạo ra

Tạo một file Clean.bat trong ổ C có nội dung sau như sau. Lưu lại và chạy với quyền admin

del/q/f/s %TEMP%\*
del/q/f/s C:\Windows\Temp\*
del/q/f/s C:\Windows\Prefetch\*
del/q/f/s C:\Windows\Logs\*
del/q/f/s C:\Windows\SoftwareDistribution\*
del/q/f/s *.log
del/q/f/s *.tmp
del/q/f/s *.dmp

7. Giảm bớt dung lượng folder WinSxS

dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup


Tác vụ StartComponentCleanup được tạo trong Windows 8 để thường xuyên tự động dọn dẹp các thành phần, khi hệ thống không được sử dụng. Tác vụ này được thiết lập để chạy tự động khi được kích hoạt bởi hệ điều hành. Khi chạy tự động, tác vụ sẽ đợi ít nhất 30 ngày sau khi một thành phần cập nhật được cài đặt, trước khi gỡ cài đặt các phiên bản trước của thành phần đó. Nôm na là cập nhật bị lỗi bạn có thể gỡ và quay lại như lúc trước sau khi chạy lệnh này.

dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase

Sử dụng switch /ResetBase với tham số /StartComponentCleanup của DISM.exe trên phiên bản Windows 10 đang chạy sẽ loại bỏ tất cả các phiên bản được thay thế của mọi thành phần trong component store (kho thành phần). Chạy lệnh này xong thì khi cập nhật lỗi ta cũng không quay lại được nữa.
Tất cả các gói service và bản cập nhật hiện tại không thể được gỡ cài đặt sau khi lệnh này được hoàn thành. Điều này sẽ không chặn việc gỡ cài đặt các gói service hoặc bản cập nhật trong tương lai.

8. Tắt hẳn tính năng ReservedStorage

Trước đây, nếu không đủ dung lượng ổ đĩa trống trên PC, Windows sẽ không cài đặt bản cập nhật đúng cách. Cách giải quyết duy nhất là xóa bớt file trước khi tiếp tục.

Với Reserved Storage, Microsoft đảm bảo Windows 10 dành ra ít nhất 7 GB dung lượng trống trên ổ đĩa để đảm bảo có thể tải bản cập nhật mà không cần quan tâm đến dung lượng ổ đĩa còn lại. Tuy nhiên không phải ai cũng dùng cập nhật và tính năng này lúc nào cũng mặc định lưu trữ 7 GB trống không được phép dùng đến điều này là lãng phí. Một số người dùng trên Reddit còn báo cáo có trường hợp vùng Reserved Storage này tăng lên thành 9 GB sau thời gian dài sử dụng.

Cách kiểm tra dung lượng của vùng này. Vào Settings > System > Storage Click vào Show More Categories và click vào System & reserved
storage-settings.jpg


Reserved.png


Để disable vào regedit theo đường dẫn sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ReserveManager
Mở giá trị ShippedWithReserves và set thành 0 để tắt. Tuy nhiên nó chỉ disable vùng này thôi không lấy lại được 7GB cho bạn đâu dù khởi động lại như nhiều trang đã nói.

Bạn cần chạy lênh sau với quyền admin:

DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled
Screenshot_21.png


Lập tức ổ C trống thêm 7gb. Bạn nào muốn enable lại thì chạy lệnh: DISM.exe /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled và set giá trị reg trên lại thành 1 là được.

Thành quả sau khi làm tất cả các bước trên thì ổ C của em khi chưa cài phần mềm là 9,9 GB test với win 10 Education x64 V2004 cài thêm một lô phần mềm khoảng 3Gb nữa

Screenshot_23.pngScreenshot_24.png3 folder program x64 và x86 thêm user chỉ chiếm khoảng 3gb sau khi cài đặt. Nói chung là giảm được kha khá do win 10 x64 bit chưa cài phần mềm gì để nguyên đã chiếm 22-24 gb
 
Sửa lần cuối:

Minh43

Búa Gỗ
Nếu ai còn chưa thỏa mãn thì có thể nếm thử các bản windows N dùng ở Korea và Europe được remove sẵn Media Feature Pack. Cái này chiếm khoảng từ 0.6 -> 0.8 GB trong windows, bù lại thiếu khá khá thư viện media. Nó không chạy được các phần mềm như Premier, Zoom, ffmpeg,.... do thiếu thư viện nhưng nếu dùng phần mềm edit video, nghe nhạc, giải trí của Châu Âu hoặc Hàn lập trình và ko dùng thư viện gốc của Media Pack sẽ xài bình thường.
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Tôi ko quan tâm về dung lượng , nhưng vẫn khó chịu với các ứng dụng ko bao giờ dùng đến , Các ver cũ lâu đời thì mặc định apps đi theo , nhưng các ver sau này MS có lẽ cũng thấu hiều nên ko mặc định 1 số , nếu ai cần thì update online , còn như ko cần thì ko update qua store nó cũng ko tự cài

Khi trước thì dùng uninstall tool gỡ tùng ứng dụng , lúc đó thì chỉ mỗi cái uninstall tool là đi tiên phong về gỡ ứng dụng trong store
 

Minh43

Búa Gỗ
@Minh43
Phần gỡ windows apps cần mỗi 2 lệnh bên dưới là xong ah:

Mã:
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage

Get-AppXProvisionedPackage -online | Remove-AppxProvisionedPackage –online
Cho mình hỏi các lệnh này tự tạo vòng lặp và gỡ hết tất cả provisioned app một lúc chăng ? Mình muốn chọn gỡ một số và giữ lại một ít thì dùng như thế nào? Sự khác biệt giữa các lệnh dism /online /remove-package /PackageName: trên cmd và các lệnh Remove-AppxProvisionedPackage trên powershell là gì?
 

Minh43

Búa Gỗ
giờ ổ cứng dung lượng cũng cao rồi, với lại giá cũng rẻ nên ít quan tâm vụ này, ngày xưa tò mò vọc đủ thứ, nhớ ghê
Thật ra trò này là một phần trong cách rebuild một bản windows 10 lite. Mình có con máy yếu khá cổ, mà muốn dùng win 10 một tí nên phải làm mấy chiêu này để giảm dung lượng mới chạy mượt. Máy khác thì m có ssd nhưng dung lượng tương đối thấp cài hệ điều hành và phần mềm khá nhanh đầy muốn giảm bớt đi. Chứ ai có máy tính mạnh rồi thì để nguyên xài cho full tính năng khỏe re không phải nghĩ
 

Minh43

Búa Gỗ
Tôi ko quan tâm về dung lượng , nhưng vẫn khó chịu với các ứng dụng ko bao giờ dùng đến , Các ver cũ lâu đời thì mặc định apps đi theo , nhưng các ver sau này MS có lẽ cũng thấu hiều nên ko mặc định 1 số , nếu ai cần thì update online , còn như ko cần thì ko update qua store nó cũng ko tự cài

Khi trước thì dùng uninstall tool gỡ tùng ứng dụng , lúc đó thì chỉ mỗi cái uninstall tool là đi tiên phong về gỡ ứng dụng trong store
Dism (Deployment Image Servicing and Management ) là một công cụ dòng lệnh của Microsoft có thể được sử dụng để phục vụ và chuẩn bị các hình ảnh Windows, bao gồm cả Windows PE, Windows Recovery Environment (Windows RE) và Windows Setup. Dism.exe có mặt từ thời win 7 ra mắt , xp thì phải cài thêm. Từ thời win 8 đã dùng dism để gỡ gói metro apps được rồi nhưng các trang web chia sẻ rất ít về vấn đề này chứ các uninstall tool đâu có tiên phong. Chẳng qua đa số người dùng họ thích phần mềm vì trực quan hơn, dễ dùng hơn chứ dòng lệnh nhanh hơn mà đồng thời các lệnh này từ chính chủ Microsoft khá yên tâm
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Dism (Deployment Image Servicing and Management ) là một công cụ dòng lệnh của Microsoft có thể được sử dụng để phục vụ và chuẩn bị các hình ảnh Windows, bao gồm cả Windows PE, Windows Recovery Environment (Windows RE) và Windows Setup. Dism.exe có mặt từ thời win 7 ra mắt , xp thì phải cài thêm. Từ thời win 8 đã dùng dism để gỡ gói metro apps được rồi nhưng các trang web chia sẻ rất ít về vấn đề này chứ các uninstall tool đâu có tiên phong. Chẳng qua đa số người dùng họ thích phần mềm vì trực quan hơn, dễ dùng hơn chứ dòng lệnh nhanh hơn mà đồng thời các lệnh này từ chính chủ Microsoft khá yên tâm
Cái ý của tôi là nói về ứng dụng gở bỏ , chứ ko nói về lệnh .
Khi các ứng dụng gỡ bỏ apps store win10 thì cái uninstall tool là cái đầu tiên có tính năng gỡ bỏ các app của win
 

Minh43

Búa Gỗ
Ồ mình hiểu ý bạn rồi. Nói về ứng dụng gỡ bỏ thì mình tiếp xúc gỡ app thông qua cái iorbit uninstaller. Mỗi tội về sau biết iorbit là của china mua lại rồi có ít phốt nên mới không dùng nữa
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Ồ mình hiểu ý bạn rồi. Nói về ứng dụng gỡ bỏ thì mình tiếp xúc gỡ app thông qua cái iorbit uninstaller. Mỗi tội về sau biết iorbit là của china mua lại rồi có ít phốt nên mới không dùng nữa
Hiện nay Revo uninsatll nó cũng có tính năng gỡ apps , nhưng khi dùng tính năng gỡ 1 app nào đó thì revo nó gọi powershell ra và cái powershell này nó thực thi , chứ ko phải tự revo nó làm việc , ko giống như uninstall tool
 

Minh43

Búa Gỗ
Cái revo uninstall dùng khá tốt tuy nhiên mình thấy nó xóa file thừa và registry thừa không tốt bằng cái iorbit uninstall của china. Mặc dù ghét thằng kia nhưng mình thấy nó xóa sạch hơn thằng revo. Đơn giản như phần mêm code block xóa bằng revo cái regedit vẫn tìm được 4 giá trị của code block chưa xóa hết mặc dù mình chọn advanced search
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Cái revo uninstall dùng khá tốt tuy nhiên mình thấy nó xóa file thừa và registry thừa không tốt bằng cái iorbit uninstall của china. Mặc dù ghét thằng kia nhưng mình thấy nó xóa sạch hơn thằng revo. Đơn giản như phần mêm code block xóa bằng revo cái regedit vẫn tìm được 4 giá trị của code block chưa xóa hết mặc dù mình chọn advanced search
Cảm ơn bạn đã cho cái thông tin , ngày xưa cái revo nó có tiếng cứ ngỡ là nó tốt nhất rồi , do đó ko dùng thêm cái khác . Giờ có thông tin này của bạn tôi sẽ thử cái IOBIT này xem sao
Hiện nay trên máy tôi đang dùng cái Uninstall tool , còn revo tôi chỉ dùng để tắt các tính năng của ứng dụng khởi động cùng windows thôi chứ ko có dùng tính năng gỡ bỏ
 

Hamano Kaito

Moderator
Bình luận của bạn ở #9 sao nó đối lập vậy? Bạn nên biết là OS là nó dùng GUI để cho người dùng ko chuyên thực thi việc họ muốn dễ dàng hơn
Tất cả các GUI (tức là phần mềm, game) điều là từ dòng lệnh chạy ra mà bạn !??? Khó hiểu với bình luận ở #9 {confuse}
 

Minh43

Búa Gỗ
Bình luận của bạn ở #9 sao nó đối lập vậy? Bạn nên biết là OS là nó dùng GUI để cho người dùng ko chuyên thực thi việc họ muốn dễ dàng hơn
Tất cả các GUI (tức là phần mềm, game) điều là từ dòng lệnh chạy ra mà bạn !??? Khó hiểu với bình luận ở #9 {confuse}
Không lúc ấy mình tưởng nhầm bạn kia nói uninstall tool có cái gỡ app win 10 từ trước so với các môi trường dòng lệnh thôi.
 

Hamano Kaito

Moderator
Không lúc ấy mình tưởng nhầm bạn kia nói uninstall tool có cái gỡ app win 10 từ trước so với các môi trường dòng lệnh thôi.

Ý sếp @@sec0 nói là mấy tools gỡ bỏ thứ 3 (ko phải của mic) là Uninstall Tools đầu tiên hỗ trợ chức năng gỡ bỏ ứng dụng của Mic Store <== ý là như vậy đó bạn chứ ko có sâu xa gì đâu {rofl}{rofl}
 

secpol

Rìu Chiến Bạc
Cho mình hỏi các lệnh này tự tạo vòng lặp và gỡ hết tất cả provisioned app một lúc chăng ? Mình muốn chọn gỡ một số và giữ lại một ít thì dùng như thế nào? Sự khác biệt giữa các lệnh dism /online /remove-package /PackageName: trên cmd và các lệnh Remove-AppxProvisionedPackage trên powershell là gì?
Gỡ xong sau đó cài lại store giống như cài với LTSC, rồi online cài từng apps là ok. Không cần phải nghĩ gỡ apps gì và tên như nào.
 
Sửa lần cuối:


Top