Ảnh đẹp - Các nữ chiến binh họ mặc áo giáp nhìn như thế nào ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ảnh đẹp Các nữ chiến binh họ mặc áo giáp nhìn như thế nào ?

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Nữ chiến binh hay chiến binh nữ là những chiến binh là phụ nữ, hình ảnh người nữ chiến binh trong văn học và văn hóa là một chủ đề nghiên cứu trong lịch sử, các nghiên cứu nghiên cứu văn học, văn hóa dân gian và thần thoại, các nghiên cứu về giới và văn hóa.

Một số hình ảnh những nữ chiến binh trong nhưng bộ áo giáp không thua kém gì nam giới
1.jpg

Hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị là tấm gương điển hình nhất về hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam anh hùng ( hình vẽ)

ba_trieu1-2.jpg

Triệu Thị Trinh "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người".

19510509_1387407097973015_3639451625763773926_n.png_nc_cat106_nc_sid730e14_nc_ohc3C3WnnI5naoAX_j-l28_nc_htscontent.fhan2-2.png

19657003_1387406947973030_1461640988905944055_n.png_nc_cat110_nc_sid730e14_nc_ohcaxJSOYXuP9QAX_EOb4S_nc_htscontent.fhan2-4.png

19702024_1387406314639760_3187020198648250499_n.png_nc_cat101_nc_sid730e14_nc_ohcultFXwabx6cAX9dtOp6_nc_htscontent.fhan2-1.png

19601344_1387406787973046_2607882371522801248_n.png_nc_cat100_nc_sid730e14_nc_ohccKY9LzpMSlYAX_EeqGK_nc_htscontent.fhan2-4.png

19574940_1387405304639861_3552231466474994529_o.jpg_nc_cat110_nc_sid730e14_nc_ohcKQMbBwxZxTwAX_b3LCi_nc_htscontent.fhan2-4.jpg

19598489_1387406477973077_5988844404968305916_n.png_nc_cat102_nc_sid730e14_nc_ohcIRZb39qwkQwAX_HRGR7_nc_htscontent.fhan2-1.png

19598508_1387405194639872_1010284622045575618_n.png_nc_cat109_nc_sid730e14_nc_ohc-ytX3BytCH0AX9hPTRj_nc_htscontent.fhan2-3.png

19477550_1387407757972949_46496302353368436_o.jpg_nc_cat109_nc_sid730e14_nc_ohc7ZUljH1J3WoAX8FSwds_nc_htscontent.fhan2-3.jpg

19488747_1387407931306265_6447591093944706460_o.jpg_nc_cat108_nc_sid730e14_nc_ohcxhSZaZslLxgAX_2H04S_nc_htscontent.fhan2-3.jpg

zovrCBr.jpg


MAY3Dld.jpg


L3B8h78.jpg


1mCSULh.jpg


JyGu3er.jpg


JZCqoEe.jpg


G5d04wx.jpg


LTG66Gi.jpg


SKg3ei9.jpg
 

gucovn

Gà con
toàn là mỹ nhân không hen. Tây thì nhìn mạnh mẽ, TQ thì đẹp đẹp cổ trang, còn các nữ anh hào người Việt thì tuyệt vời rồi
 

meebo

Rìu Vàng Đôi
mặc giáp vào thì thành LCD hết!
 


Top