Hỏi/ Thắc mắc - Các cụ cho e hỏi Windows 10 Enterprise và Windows 10 IOT Enterprise khác nhau chỗ nào? Đâu là bản Windows 10 cao cấp nhất? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Các cụ cho e hỏi Windows 10 Enterprise và Windows 10 IOT Enterprise khác nhau chỗ nào? Đâu là bản Windows 10 cao cấp nhất?

tigerbeer400

Rìu Sắt Đôi
Microsoft có truyền thống đặt tên gây nhầm lẫn mờ bác, từ windows, cpu... Thôi bác cứ trải nghiệm thằng nào thấy ổn áp với bác thì xơi thôi.
 


Top