Reviews - Các Bác nhìn có thể nhận ra ngay nó là thiết bị gì không ??? | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Reviews Các Bác nhìn có thể nhận ra ngay nó là thiết bị gì không ???

hitaru02

Rìu Sắt Đôi
nhỏ thế này mà lại lại lắp trong nhà nữa thì bán kính hoạt động thu phát bao xa nhỉ
 

thuuong1309

Búa Đá Đôi
nhỏ thế này mà lại lại lắp trong nhà nữa thì bán kính hoạt động thu phát bao xa nhỉ
tuy nhỏ nhưng bán kính to nha bạn. cân mọi thể loại,sóng vô tuyến, 3G,4G rất khỏe, nhưng khi hoạt động nó tỏa nhiệt rất lớn.
 

Fusin

Búa Đá
Trước đây cũng đã rất lâu tầm hơn mười mấy hai mười năm, có lần đến hỗ trợ tổng đài Saigontourist, có thấy qua cục phát này. Nhưng sau đó nghe nói bị can nhiễu những thiết bị UBNDTP, nên đã bỏ.
 

haind

Gà con
tuy nhỏ nhưng bán kính to nha bạn. cân mọi thể loại,sóng vô tuyến, 3G,4G rất khỏe, nhưng khi hoạt động nó tỏa nhiệt rất lớn.
Tầm mất chục mét trăm mét gì thôi ko xa đâu
 


Top