Hỏi/ Thắc mắc - Các bác đã biết loại camera 360 mới toanh có khả năng hiển thị biển số xe chưa? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Các bác đã biết loại camera 360 mới toanh có khả năng hiển thị biển số xe chưa?

Em mới cập nhật được thị trường có loại camera 360 hiển thị được cả mô hình xe y như thật, hiển thị cả biển số xe thật. Nhìn góc nghiêng toàn cảnh nữa. Hay lém. Cụ nào đã chơi thì oánh giá nhé.
camera-360-do-hien-thi-bien-so-va-mo-hinh-xe-oto-that.jpg
 
Sửa lần cuối:

quadensatgai

Rìu Sắt
Cụ có thể chia sẻ thêm thông tin được không?
 


Top