Cá voi đầu dưa mắc cạn hàng loạt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cá voi đầu dưa mắc cạn hàng loạt

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đàn cá voi gồm khoảng 70 con bị mắc cạn và ít nhất 15 con đã chết tại bờ biển San Andres ở phía đông Philippines vào tuần trước.

Continue reading...
 


Top