Cá voi cực kỳ nguy cấp chết dạt vào bãi biển | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cá voi cực kỳ nguy cấp chết dạt vào bãi biển

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà bảo tồn hôm 23/11 báo cáo phát hiện xác của một con cá voi trơn Bắc Đại Tây Dương quý hiếm tại bờ biển phía nam nước Mỹ.

Continue reading...
 
Top