Cá nóc có thể xây những vòng tròn bí ẩn ngoài khơi Australia | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cá nóc có thể xây những vòng tròn bí ẩn ngoài khơi Australia

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học phát hiện hàng chục vòng tròn ngoài khơi bang Western Australia tương tự tổ của cá nóc chuột vân bụng ở vùng biển Nhật Bản cách đó 5.500 m.

Continue reading...
 


Top